Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Svetsautomation

Automatiserade svetsprocesser gör svetsoperationer snabbare och mer repeterbara. Högsta prioritet här är maximal produktivitet tillsammans med jämn kvalitet. Vid modern punktsvetsning, additativ svetsning och robotsvetsning klockas alla processsteg och utförs med högsta precision. I detta avseende imponerar högprecisionssensorer från Micro-Epsilon i många mätuppgifter och används till exempel för kontroll, intensitetskontroll och planering av svetsväg.

3D-komponentskanning före påläggssvetsning

Vid påläggssvetsning smälts komponentytan med hjälp av en laserstråle och förenas med ett pulverformigt fyllnadsmaterial för att bilda ett nytt porfritt lager. Innan laserbehandlingen skannas komponenterna från flera håll med hjälp av scanCONTROL…

Läs mer
Component surface is melted by laser beam

Avståndskontroll med helautomatisk lasersvetsning

I helautomatiska svetsenheter är svetshuvudets positionering avgörande för kvaliteten på den svetsade fogen. För att placera svetshuvudet på rätt avstånd används optoNCDT 1900 lasersensorer. Dessa mäter avståndet från stålplåtarna i två…

Läs mer
Checking the positioning of welding head with optoNCDT 1900

Svetsplanering med gasventiler

Svetshuvudets position i förhållande till den svetsade fogen är en avgörande faktor för kvaliteten på automatiserade svetsprocesser. Även mindre avvikelser påverkar svetsresultatet och kan orsaka behov av manuell ombearbetning eller kassering av…

Läs mer
welding-track-planning-gas-valves.jpg

Kontroll av kantposition vid lasersvetsning med laserskannrar

Automatiserade robotsvetsceller övervakar kvaliteten på rör med längsgående svetsning på basis av flera punkter. Å ena sidan måste positionen på plåtens kant vara känd samtidigt som inriktningen av plåtens kanter optimeras. Laserskannrar från…

Läs mer
Sheet edge measurement with laser welding using laser scanners

Mätning av elektrodens rörelse vid motståndssvetsning

I automatiska svetsmaskiner säkerställer virvelströmsensorer från Micro-Epsilon svetsade fogar av hög kvalitet medan de mäter elektrodernas rörelse. Sensorerna för beröringsfri mätning detekterar den axiella förskjutningen som påverkas av…

Läs mer
High-quality welded joints thanks to eddyNCDT eddy current sensors

Färgsensorer för närvarokontroll av svetstrådar

Vid svetsning av komponenter inspekteras svetssömmen automatiskt för kvalitetssäkringsändamål. Inspektionen utförs med CFO100-färgsensorer som detekterar svetssömmen medan komponenten roteras. Eftersom svetssömmen har en annan färg än de…

Läs mer
Color sensors for the presence check of weld seams

Färgsensorer för automatisk detektering av svetspunkter

Mässingsremsor förenas baserat på punktsvetsmetoden. CFO-färgsensorer används för att automatiskt känna igen svetspunkterna innan vidare bearbetning. Multi-teach-funktionen möjliggör inlärning av färgnyanserna i de blanka svetsfläckarna i…

Läs mer
Color sensors for automatic detection of weld spots

Kontroll av brännpunkt i additiv tillverkning

Med additiva tillverkningsmetoder som selektiv metallsmältning är laserns fokuspunkt avgörande för processhastigheten och kvaliteten. För att bestämma avståndet mellan svetshuvudet och pulverytan samt för att styra laserns fokuspunkt används…

Läs mer
Focal point control in additive manufacturing

Mätning av kyltid i svetsaggregat

Dokumentationen av svetsparametrar så som kyltid uppnås med högpresterande pyrometrar från Micro-Epsilon. Dessa kortvågsgivare möjliggör beröringsfria temperaturmätningar av metallytor. Pyrometrarna är utrustade med dubbla lasersikten för att…

Läs mer
Measurement of cooling time in welding units

Exakta mikrometrar mäter svetstrådarnas diameter

Optiska mikrometrar från Micro-Epsilon används för att övervaka diametern på svetstrådar. I detta avseende möjliggör mätsystemet X-Frame kontinuerlig diameterinspektion. X-ramarna innehåller två lasermikrometrar som detekterar tråddiametern med…

Läs mer
Precise micrometers measure the diameter of welding wires

Endoskop för inspektion av svetsfog

Rigida endoskop och videoendoskop används för inspektion av svetsfogar på svåråtkomliga platser. Visuell inspektion kan utföras före, under och efter svetsprocessen beroende på respektive uppgift. Micro-Epsilon Eltrotec-endoskop möjliggör…

Läs mer
Endoscopes for optical weld seam inspection

Optimering av svetsfog genom profilmätning

Inrotech A/S i Danmark förlitar sig på givare från Micro-Epsilon för att uppnå optimal kvalitet på svetsfogarna i en helautomatisk process. Företaget har utvecklat en svetsrobot, den så kallade Inrotech-Crawler, som beräknar svetsprocesser i…

Läs mer
Optimizing weld seams with profile measurements

Svetsfogsföljning för inspektion av rörledningar

För underhåll av rörledningar är inspektionen av den yttre svetsfogen ett avgörande kriterium. För detta ändamål inspekteras svetsfogarnas profiler i en teststation. För att automatisera inspektionsprocessen är testanläggningen placerad exakt…

Läs mer
Weld seam tracking for pipeline inspection

Helt automatisk 3D-reparationssvetsning

scanCONTROL laserskannrar används för att bestämma svetsvägen och robotbanan vid reparationssvetsning av stora delar. Först skannas ytan på det defekta området av en laserskanner som styrs över ytan av en robot. 3D-data tillsammans med robotens…

Läs mer
Completely automatic 3D repair welding