Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Automation

Ökad automatisering i fabriker och anläggningar kräver omedelbar tillgång till all relevant driftsinformation. Ett intelligent nätverk för utveckling, produktion och logistik är en central utmaning. Smarta givare från Micro-Epsilon säkerställer optimal integration av maskiner och processer i nätverket med hjälp av mångsidiga kommunikationsprotokoll och utvärderingsalgoritmer. Tack vare sin höga precision ersätter givarna ofta brytare och reagerar på händelser snabbare och mer exakt.

Kontroll av profil på parkett och golvlist

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för profilmätning av parkett och golvlist. De inspekterar geometriska egenskaper som spårhöjd, spaltdimensioner och absoluta mått för att säkerställa en jämn produktkvalitet. …

Läs mer
Prüfung Profil von Parkettbretter und Leisten

Mätning av adhesiv på tejp, plåster och bandage

För att säkerställa en homogen vidhäftningsyta mäter kapacitiva givare adhesivets tjocklek på tejp och medicinska plåster. Givarna möjliggör mätning av tjocklek från en sida. Beroende på systemstrukturen kan ledande eller icke-ledande adhesiv…

Läs mer
Messung Klebeauftrag bei Klebebändern und Pflastern

Övervakning av den vertikala inriktningen i höglager

Helautomatiserade höglager får ofta enorma dimensioner. Längder på cirka 80 m och höjder på cirka 50 m kan uppnås. Noggrann inriktning av ställen är avgörande för helautomatisk tillförsel och borttagning av lagrade varor. Dessa ställ måste…

Läs mer
Überwachung vertikale Ausrichtung Hochregallager

Övervakning av fyllnadsnivå i fatpumpar

Vid denna mätuppgift står fatet på hydraulpressens plattform. Det finns en hydraulcylinder vardera till vänster och höger. Båda cylindrarna är anslutna till varandra med en tvärbalk. Mitt i detta finns en kolv som pressas ner i fatet. En…

Läs mer
Füllstandsmessung Fasspumpe

Känner igen muttrars färgnyanser och material

För denna mätuppgift används styrenheten tillsammans med reflexsensorn CFS3-A11. I förväg justeras sensorn en gång till det ljusaste objektet, i detta fall en zinkmutter. Muttrarna transporteras på en vibrerande transportör och pressas sedan ned…

Läs mer
Erkennung Farbunterschiede und Materialien bei Muttern

Tjocklekmätning av svarta gummimattor

Gummimattor för tätning måste uppvisa en specificerad tjocklek för hållbarhet och slitstyrka. Trots dålig reflektivitet mäter givaren optoNCDT 1750 avståndet till gummit direkt efter extruderingen. Tjockleken bestäms av differensen mellan…

Läs mer
Dickenmessung schwarze Gummibahnen

Detektion av små delar

Vid monteringsprocesser inspekteras inkommande komponenter med hjälp av Micro-Epsilon fiberoptiska givare. Identifiering av saknade ytmonterade komponenter möjliggör en smidig monteringsprocess. Givarnas flexibla design möjliggör integrering av…

Läs mer
Erfassung und Prüfung der Anwesenheit von Kleinteilen

Automatiserad bearbetning av arbetsstycken

Micro-Epsilon scanCONTROL laserprofilskannrar är idealiska för maskinintegrering och automatisering tack vare höga noggrannhet, kompakt design och universella applikationsalternativ. Förutom en kraftfull laserprofilskanner för detektering av…

Läs mer
Automated processing of workpieces

Kontroll av dimension på balkar

För mätning av tjocklek och bredd på plåtar, plankor och balkar används två optoNCDT lasergivare. Om detta system kompletteras med ytterligare givare kan en synkroniserad mätprocess kombinera inspektion av vridning med kontroll av dimensioner. …

Läs mer
Dicken- bzw. Breitenmessung von Balken

Inline-detektion av skyddande film på fönsterramar i PVC

Ramens plastprofiler förses med en skyddsfilm efter att de har extruderats. Filmen skyddar ramen mot defekter som kan uppstå vid transport och förvaring. Det noggranna färgmätningssystemet colorCONTROL ACS7000 kan detektera att skyddsfilmen har…

Läs mer
Prüfung der Folie auf Fensterrahmen

Kontroll av läge på träplattor

Vid tryckning av dekor på trä används optoCONTROL-mikrometrar för att kontrollera plattans position. Detta förhindrar att skrivhuvudet kolliderar med plattan. Lasermikrometrarna mäter direkt på trä och övervakar verktygen. …

Läs mer
Lasermikrometer für die Werkzeugüberwachung

Placering av plank

I heautomatiserade sågverk måste positionen på träplank bestämmas före sågning så att de kan kapas exakt. Micro-Epsilons lasergivare detekterar brädans position från två håll och matar ut positionen till styrenheten. …

Läs mer
Lagebestimmung von Holzbrettern

Kalibrering av robotaxlar

Tack vare sin tillförlitlighet och hastighet har industrirobotar blivit oumbärliga i moderna produktionsanläggningar. Vid drifttagning och med jämna mellanrum inom ramen för kvalitetssäkring, måste robotaxlarna justeras. Elektroniska…

Läs mer
Kalibrierung und Justierung von Roboterachsen

Kontroll av ytstruktur i golvplankor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för inspektion och kontroll av spårdjupet på golvplankor och ger tillförlitliga mätresultat oavsett träslag.

Läs mer
Laserscanner zur Überprüfung des Reliefs von Terassenholz

Robotkalibrering med optiska sensorer

För att uppnå en helautomatisk och oberoende kalibrering av robotceller används sensorer i serierna scanCONTROL och optoNCDT. Användningen av optiska sensorer gör det möjligt att permanent övervaka och återställa produktionsprocessen med en…

Läs mer
Roboterkalibrierung mit optischen Sensoren