Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Känner igen muttrars färgnyanser och material

För denna mätuppgift används styrenheten tillsammans med reflexsensorn CFS3-A11. I förväg justeras sensorn en gång till det ljusaste objektet, i detta fall en zinkmutter. Muttrarna transporteras på en vibrerande transportör och pressas sedan ned i en sexkanting form med hjälp av bultar. En mejsel tar bort muttrarna och placerar dem i en hållare. Vid denna tidspunkt i processen utförs färginspektionen. Reflexsensorn mäter på framsidan av varje mutter, detekterar färgen och gör en intern utvärdering. Via digitala utgångar (0 V eller 24 V) kan denna utvärdering matas ut till ett styrsystem. Upp till 320 färger kan undervisas i 254 färggrupper. ColorSENSOR CFO uppnår en extremt hög igenkänningsprestanda och processäkerhet. Det webbaserade gränssnittet möjliggör intuitiv drift.