Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mät- och testteknik

I mät- och testmaskiner är mättekniken det centrala elementet. Därför är mätegenskaper som upplösning och linearitet avgörande faktorer för att möjliggöra en exakt datainsamling. Micro-Epsilon erbjuder många olika mättekniker med högsta mätnoggrannhet för drift i mät- och testmaskiner.

Mätning av däckprofil och bestämning av däckdiameter

För att till 100 % kontrollera eventuella formavvikelser i däcken hos personbilar och flygplan innan montering används lasersensorer i optoNCDT 1900-serien. Två sensorer mäter vinkelrätt mot däcket som ska kontrolleras. Sensoranslutningen sker…

Läs mer
NLDE2404_Anwendung-optoNCDT-1900-Profilmessung-Durchmesser-Reifen_900x600px.jpg

Lasersensorer som ersättning för knappar

Lasersensorer optoNCDT 1220 från Micro-Epsilon används för geometriska mätningar av komponenter i provanordningar. Bland annat övervakar de komponenttoleranser för serietillverkade plast- och aluminiumpressgjutna delar. De används även för…

Läs mer
Tasterersatz_optoNCDT1x20_Leiterplattenbiegung_900x600px.jpg

Avståndskontroll av detektorer för undersökning av borrkärnor

Cox Analytical Systems erbjuder en speciell röntgenanalysutrustning (XRF-skannrar) för geologisk analys av borrkärnor och mineralprover. Utrustningen möjliggör provanalys av nästan samtliga element i det periodiska systemet i en mätkörning.…

Läs mer
dummy-900x600.jpg

Automatisk diametertestning av axlar

The Vertical Gauging Unit (VGU) är ett mätsystem för exakt och beröringsfri mätning. Systemet är utrustat med fyra optiska mikrometrar och en lasersensor. Systemet möjliggör mätningar av axiella längder, diametrar, koncentricitet och splines och…

Läs mer
Automatic diameter inspection of shafts and axles

Utvärdering av ytkvaliteten på metalliska arbetsstycken

Nya optoCONTROL CLS1000 fiberoptiska sensorer kontrollerar tillförlitligt kvaliteten på grova, matta eller blanka ytor till exempel under ytslipning. Denna inspektion av metalliska arbetsstycken erbjuder betydande fördelar eftersom arbetsstyckena…

Läs mer
Testing and evaluation of surface quality of metallic workpieces

3D-inspektion och bedömning av ytan på takpannor

Produktion av takpannor ställer höga krav på mät- och provningsmetoder för att säkerställa konstant hög produktkvalitet. I det halvautomatiska mät- och provsystemet DASTOKON och i pilotanläggningen BSPK används en lasertrianguleringsgivare ur…

Läs mer
Surface evaluation and 3D inspection of roof tiles

Koordinatmätmaskiner

Koordinatmätmaskiner används för mätning av många olika komponenter. Olika skannrar och mätutrustningar mäter komponentens yta i tre dimensioner. Laserskannrar är idealiska för detta ändamål. De mäter enligt trianguleringsprincipen beröringsfritt…

Läs mer
Surface detection of various components in 3D

Koordinatmätmaskin

Koordinatmätmaskiner används för att mäta en stor mängd olika komponenter. Olika prober och mätinstrument ger en 3D-bild av komponenten. ScanCONTROL laserlinjeskannrar är idealiska för detta ändamål. Baserat på trianguleringsprincipen mäter de…

Läs mer
Rauheitsmessung und Geometrieprüfung Koordinatenmessmaschinen

Testa skärpa på knivar

Skumskärmaskiner använder bandknivar vars skärblad vanligtvis slits ut under användning. För att säkerställa hög effektivitet i skärprocessen utförs skärpetest under drift. En Micro-Epsilon laserprofilskanner i serien ScanCONTROL 2910-10/BL mäter…

Läs mer
Testing knife sharpness of band knives

Mätning av ytförändringar med hjälp av laserbestrålning (700°C)

Fraunhofer EMI forskar om effekten av laserstrålar på olika ytor. För detta ändamål bestrålas olika prover med en högeffektlaser. Samtidigt mäter två scanCONTROL laserskannrar från Micro-Epsilon den exakta förändringen i ytgeometrin. Baserat på…

Läs mer
Measurement-surface-changes-laser-irradiation.jpg