Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Optiskt system

Mätuppgifter i optikindustrin ställer stora krav på givarna. Glansiga och reflekterande mätobjekt, som ofta har komplexa former, måste mätas med hög upplösning och hög frekvens.

Mätning av autofokus på kameror

Konfokala givare mäter avståndet mellan autofokuslinserna för att ge kameran högsta möjliga bildkvalitet.

Läs mer
Measurement autofocus lenses of cameras

Measuring the center thickness of lenses

In order to meet production tolerances, the center thickness of optical lenses such as eyeglass lenses or objectives is measured using confocal chromatic sensors. The measurement is performed from one side and can also be carried out with very…

Läs mer
Measuring the center thickness of lenses

Justering av lasersystem

Förutom att mäta strålparametrarna så används Shack-Hartmann vågfrontsgivare även för att justera lasersystem eller fiberoptiska system. Fördelen här är givarnas okänslighet för vibrationer, lämplighet för olika våglängder, liksom deras dynamiska…

Läs mer
Adjusting laser systems

Mätning av kontaktlinser

Vid sökandet efter nya material för kontaktlinser så måste materialet genomgå åtskilliga tester. Linsen placeras i ett litet glashus fyllt med saltlösning och med den mycket sofistikerade ThruBeam-modellen ODC2600-40 kontrolleras dimensionella…

Läs mer
Measurement contact lenses

Mätning av brytningsdata hos intraokulära linser

För att bestämma fördelningen av fokallängd, mäta bildkvalitet och linsdiametern hos intraokulära linser används mätsystem baserade på vågfrontteknik. Ergonomisk hantering av linser och hög mäthastighet spelar en avgörande roll. …

Läs mer
Messung refraktive Daten Intraokularlinsen

Mätning av brytningsdata hos kontaktlinser

För att bestämma fördelningen av fokallängd, mäta bildkvalitet och linsdiametern hos mjuka och formstabila linser används mätsystem baserade på vågfrontteknik. Ergonomisk hantering av linser och hög mäthastighet spelar en avgörande roll. …

Läs mer
Messung refraktive Daten Kontaktlinsen

Kvalitetssäkring baserad på multifunktionell optisk testning

Optiska system används i en mängd olika branscher och applikationer och det finns ett brett utbud av produkter från mikrooptik med dimensioner i μm-området till teleskoplinser med diametrar på flera meter. Optocraft levererar ett…

Läs mer
Multifunctional optics testing

Ytinspektion av speglar

Optiska komponenter som speglar kräver en hög grad av ythomogenitet. reflectCONTROL-sensorer används för att testa de reflekterande ytorna och upptäcker och klassificerar ytavvikelser på spegelytan.
Läs mer
Oberflächeninspektion Spiegel

Mätning av ytstruktur på kontaktlinser och form

För att styra och optimera processer mäts kontaktlinsens framsida och baksida med infallande ljus under produktionsprocessen. Formar och verktyg mäts liksom verktygets offset.

Läs mer
Oberflächenmessung Kontaktlinsen Moulds

Provning och justering av kikare och objektiv

Den exakta mätningen av den överförda vågfronten ger en kvalitativ bedömning av bildkvaliteten hos ett optiskt system samtidigt som systemet möjliggör inlinejustering. SHSInspect RL-mätmodulen kan flexibelt integreras i en testbänk. …

Läs mer
Binocular spotting scope testing

Mätning av optisk kvalitet på plan optik

Ofta ställs höga krav på kvaliteten hos optiska filter och fönster. Optocraft erbjuder nyckelfärdiga lösningar för mätning av vågfel överförda av ljus- och ytfel.

Läs mer
Measurement optical quality of plane optics

Kvalitetstestning av objektiv för mikroskop och mobiltelefoner

Testning av bildkvaliteten på linser baseras på vågmätningar på den optiska axeln och i fältet. Dessutom tillhandahåller automatiserade mätprocedurer information om brännvidd, kromatisk avvikelse, polarisationseffekter, PSF och MTF. …

Läs mer
Quality inspection lenses for microscopy and smartphones