Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mobila maskiner och lyftteknik

Vid lyftteknik såväl som i mobila maskiner krävs övervakning av rörelse eller position för funktion och säkerhet. Micro-Epsilons givare används i många mätuppgifter för att säkerställa en kontrollerad rörelseföljd.

Positioning autonomous transport systems

optoNCDT 1220 sensors are used for collision-free positioning of automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) with Mecanum wheels. The compact laser sensors with 500 mm measuring range are integrated onto the AGV/AMR. They…

Läs mer
Positionierung autonomer Transportsysteme

Lyfthöjd på ett cateringfordon

Cateringfordon spelar en viktig roll i logistiken på landningsbanan. De ansvarar för att det finns tillräckligt med livsmedel ombord. På grund av dimensionerna på Airbus A380 är det svårt att nå lastluckan med fordonet. Lastområdet, som lyfts…

Läs mer
Lifting height catering vehicles

Övervakning av fristående strukturer

Höga fritstående strukturer som kranar övervakas med hjälp av givare som ger tidiga varningar om risk för olyckor till följd av att kranen välter.

Läs mer
Vibration monitoring cranes

Synkroniseringsövervakning med dragvajergivare i teleskopplattformar

För elektronisk synkroniseringsövervakning används dragvajergivare. Givarna är enkla att integrera, de är mycket kompakta och erbjuder hög mätnoggrannhet samt ett stort mätområde. Vid mätning av förskjutning monteras givaren på teleskopcylinderns…

Läs mer
Synchronization monitoring of telescopic platforms by draw-wire sensors

Skylift – lyfthöjd

Stödben som motverkar tippning är installerade på kranar och skylifts. Kranen eller skyliften kan endast tas i bruk när benen är helt utfällda så att det inte finns någon risk för tippning vid långa bommar. Men ibland är det inte möjligt på grund…

Läs mer
Lifting height lifting platform to secure against tipping over

Hinderkänning på klättringsrobotar

scanCONTROL 2600 -sensorerna som används utgör en ridå ovanför eller under detektorn beroende på klättringsriktningen. På grund av detektorstorleken krävs ett motsvarande stort mätområde på 100 mm i X- och Z -riktningarna. Sensorerna placeras…

Läs mer
Obstacle recognition on climbing robots

Lift height measurement in heavy-duty lifters

The supports on bridges must be renewed from time to time. The supports bear the weight of the bridge superstructure and absorb vibrations and expansions of the bridge. As the properties of the rubber bearings change over time, they must be…

Läs mer
Lift height measurement in heavy-duty lifters

Minska risken för att tippa med lastvagnar

Automatiska bromssystem används för att öka säkerheten för lastvagnar.Bromsarna aktiveras när sidoaccelerationen för en vagn blir för hög på grund av höga hastigheter, snäva svängar och att vagnen riskerar att tippa. Inbromsningen minskar vagnens…

Läs mer
Kippgefahr von Ladewagen reduziert

Detektering av position av kolven i en hydrualcylinder

För att detektera position av kolven i en hydrualcylinder är magnetostriktiva och induktiva givare vanligtvis integrerade direkt i cylindern. Ett alternativ är den magneto-induktiva givaren mainSENSOR. Magneten monteras så att den överför sitt…

Läs mer
Erfassung Kolbenposition Hydraulikzylinder

Kollisionsdetektion i gräsklippare

I jordbruksmaskiner övervakar givare gräsklipparen för att detektera kollisioner. Vid kollision med t ex sten uppstår en rörelse, som givaren registrerar, och klipparen stängs omedelbart av för att eventuella skador kan minskas eller undvikas. …

Läs mer
Collision detection in mowers

Bomlängd på mobila kranar

Den aktuella längden på bommen är viktig vid beräkning av momentet på lasten. Bommens längd mäts med en integrerad dragvajergivare. Denna enkla och teleskopiska mätprincip gör vajergivarna lämpade för uppgiften och de kan även eftermonteras. …

Läs mer
Measurement boom length of mobile cranes

Mätning av positionsfel

IInom järnvägstransporter ställs det allt högre krav på nybyggnationen och ombyggnad av spårsträckor. En felfri spårgeometri är avgörande, särskilt för höghastighetslinjer. För att undvika lägesfel används så kallade stampningsmaskiner som…

Läs mer
Messung Gleislagefehler

Placering av rör för mudderverk

Mudderverk är havsgående fartyg som samlar upp sediment från havsbotten för att transportera det över långa avstånd. De används för byggande och underhåll av hamnar och vattendrag samt för landåtervinning. I änden av sugröret sitter ett så kallat…

Läs mer
Positioning of suction pipes for suction dredgers

Kolvposition i hydraulcylinder

I moderna hydraulcylindrar detekteras kolvpositionen kontinuerligt med Micro-Epsiloins induktiva lägesgivare som är direkt integrerade i cylindern. Den robusta konstruktionen gör det möjligt för givaren att tillhandahålla stabila mätvärden trots…

Läs mer
Position detection in the hydraulic cylinder

Positionskontroll av kransystem

Enbalks traverskranar, dubbelbalkade brokranar och traverskranar används i nästan alla logistik- och produktionsanläggningar. De kombinerar effektivitet och ekonomi. Kransystemen används för att underlätta arbetet automatlager och…

Läs mer
Position control of crane systems

Automatiserat lagrings- och hämtningssystem - Lyfthöjd

De ofta använda automatiska systemen gör modern lagerhållning mycket enklare. Dessa enheter måste automatiskt röra sig över långa avstånd och slutligen placera produkterna med millimeterprecision. Moderna optiska lasergivare och dragvajergivare…

Läs mer
Lifting height of automatic stacker cranes

Mätning av positionen på en slaggtransportör

Dragvajersensorer används för att minska stillaståendetiden för slaggtransportörer under lastning och lossning. De sitter installerade på tipp- och stödcylindern. På så sätt behöver man inte längre vänta på signalen från en gränslägesbrytare.…

Läs mer
Displacement measurement on slag transporter

Analys av spalt i axialkolvpumpar

Hittills var mätning av spalter inne i pumparna inte möjliga på grund av de extrema kraven. Givarna måste vara resistenta mot höga hastigheter, höga tryck upp till 1000 bar och temperaturer över 100° C. Dessutom är pumparna extremt kompakta,…

Läs mer
Gap analysis in axial piston pumps

Lyfthöjd hos en gaffeltruck

Interna transporter utförs till stor del av gaffeltruckar. Risken för tippning av trucken är som störst när produkter lyfts högt. Därför har den tillåtna hastigheten begränsats med gränslägesbrytare och dragvajergivare från Micro-Epsilon mäter…

Läs mer
Detection of the lifting height of forklifts

Synkroniserad lyfthöjd

Mobila fordonslyftar används oftare för kommersiella fordon och rälsfordon. Lyftarna för kommersiella fordon är ofta konstruerade med hjulgrepp, däremot lyfts järnvägsfordon ofta på ramen. Valfritt antal av dessa lyftar kan kombineras i ett…

Läs mer
Measurement of lifting height Synchronous system

Mätning av slitage i lager

I moderna marina dieselmotorer är vevaxellagret föremål för regelbundet underhåll. För förbyggande underhåll används induktiva givare (virvelströmsgivare) för att ständigt övervaka slitaget på lager. Trots hårda omgivningsförhållanden som höga…

Läs mer
Monitoring wear of crank bearings in marine diesel engines