Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av positionsfel

IInom järnvägstransporter ställs det allt högre krav på nybyggnationen och ombyggnad av spårsträckor. En felfri spårgeometri är avgörande, särskilt för höghastighetslinjer. För att undvika lägesfel används så kallade stampningsmaskiner som komprimerar ballasten under sliprarna och ger banan det rätta underlaget. Exakt information krävs för att utvärdera spårets skick och position. En mobil mätanordning med två INC5701-sensorer från Micro-Epsilon registrerar den tvärgående och längsgående lutningen och överför informationen till stampningsmaskinen som kör bakom den.