Sensorer för mätning av förflyttning, avstånd och position

Precise sensors for distance, displacement and position measurements

Distance sensors from Micro-Epsilon are ideally suited for the precise measurement of distance, displacement, position as well as thickness. Due to their high integration capability, the sensors are used in machine building  and factory automation.

Virvelströmssensorer (eddy-current) från Micro-Epsilon är utvecklade för beröringsfri mätning av förflyttningar, avstånd, positioner, oscillering och vibrationer. De är speciellt lämpliga när hög precision är nödvändigt i krävande industriella miljöer (tryck, smuts, temperatur).

Kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon mäter avstånd, rörelse och position beröringsfritt mot elektriskt ledande material med hög precision.

optoNCDT sensorer har satt milstenar för industriell laseravstånds mätning. Oavsett om det är för avstånds-, positions- eller tjockleksmätning så räknas Micro-Epsilons lasersensorer till en av de bästa i sin klass. Dessa lasersensorer används framförallt för mätnings- och övervakningsuppgifter inom fabriksautomation, elektronikproduktion, robotics och fordonskonstruktion.

Det konfokala kromatiska confocalDT mätsystemet används för snabba avstånds- och tjockleksmätningar. Olika sensormodeller och kontroller interface öppnar upp en mängd olika tillämpningsområden som tex halvledarindustrin, glasindustrin, medicinteknologi och plastproduktion.

De innovativa interferometrarna med vitt ljus från Micro-Epsilon sätter riktmärket för avstånds- och tjockleksmätningar med hög precision. Sensorerna möjliggör stabila mätresultat med subnanometerupplösning och erbjuder ett jämförelsevis stort mätområde och offsetavstånd. Interferometrarna finns i 3 serier: IMS5400-DS för industriella avståndsmätningar med hög precision, IMS5400-TH för exakta tjockleksmätningar och den vakuumanpassade IMS5600-DS för avståndsmätningar med pikometerupplösning.

Lasersensorerna i serien optoNCDT ILR är designade för beröringsfri mätning av avstånd och sträcka – laseravkännare för mätområden upp till 10 m, laseravståndssensorer upp till 270 m. Sensorerna används för positionsbestämning och typklassificering inom maskin- och anläggningsbyggnation samt transportteknik.

Micro-Epsilon erbjuder ett brett program av induktiva sensorer för avstånds- och positionsmätning, från konventionella LVDT-sensorer och induktiva sensorer med integrerad kontroller till kundspecifika, högvolyms versioner. Avståndsgivarna induSENSOR från Micro-Epsilon används inom automatiserade processer, kvalitetssäkring, testriggar, hydraulik, pneumatik och fordonsteknik.

mainSENSOR är baserad på en innovativ mätningsprincip, som har utvecklats av Micro-Epsilon, för att kombinera fördelarna med både induktiva och magnetiska sensorer. Magnet-induktiva sensorerna används ofta som alternativ till induktiva sensorer och lägesgivare inom automation, förpackningsindustrin och maskinövervakning.

Dragvajergivare i wireSENSOR-serien mäter linjärt över hela mätområdet och används för avstånds- och positionsmätning med mätområden från 50 mm till 50 000 mm. Dragvajergivarna från Micro-Epsilon är idealiska för integrering och eftermontering i OEM-serieapplikationer, t.ex. medicinteknisk utrustning, hissar, transportband och fordonsteknik.

Din begäran om: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Läs vår integritetspolicy.