Sensorer för 2D/3D mätning

3D sensors for precise inline quality inspection

3D sensors from Micro-Epsilon are used for a wide range of measuring and inspection tasks. Evaluation and parameter setting are performed with the powerful 3DInspect software.

Den nya generationen 3D-sensorer från Micro-Epsilons imponerar med hög noggrannhet vid mätning och bedömning av komponenter och ytor. Inspektionssystemen surfaceCONTROL och reflectCONTROL är avsedda för matt respektive blank yta. 3D-ögonblicksbilderna spelas in på kort tid och ger detaljerade 3D-punktmoln.

Dessa 3D-sensorer används t.ex. för geometrisk komponenttestning, positionsbestämning, närvarokontroller och mätning av planhet eller planaritet. Tack vare deras höga prestanda används sensorerna för inline -applikationer, på robotar och även för offline-inspektion.

Optiska mikrometrar från Micro-Epsilon arbetar enligt genomlysningsförfarande (ThruBeam-mikrometer). Detta görs genom att en parallell ljusridå genereras från en sändare och träffar en mottagarenhet. Om ett mätobjekt förs in i ljusstrålen bryts strålen. Den skuggning som då uppstår registreras av mottagaroptiken och matas ut som mätvärde. För det mesta används de optiska mikrometrarna för dimensionsmätningar inom produktion, maskinövervakning och kvalitetssäkring. I dessa fall registreras storheter som diameter, spalt, höjd och position med hög precision.

Laserskannrarna från MicroEpsilon är bland världens kraftfullaste avseende noggrannhet och mäthastighet. Beröringsfritt detekterar, mäter och utvärderar de profiler på olika ytor. De tillgängliga modellerna är lämpliga för en mängd olika industriella applikationer. Den integrerade intelligensen i scanCONTROL SMART löser mångsidiga mätuppgifter. Alla scanCONTROL-modeller levereras utan extern kontrollerenhet vilket förenklar installationsarbetet betydligt.

Din begäran om: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Läs vår integritetspolicy.