Kontakt
Nedladdningar

surfaceCONTROL 3D 3500

3D-ytinspektioner med hög precision av form och yta

3D -sensorer för inspektion av geometri och yta

Den nya generationen 3D-sensorer från Micro-Epsilons imponerar med hög noggrannhet vid mätning och bedömning av komponenter och ytor. Inspektionssystemen surfaceCONTROL och reflectCONTROL är avsedda för matt respektive blank yta. 3D-ögonblicksbilderna spelas in på kort tid och ger detaljerade 3D-punktmoln.

Dessa 3D-sensorer används t.ex. för geometrisk komponenttestning, positionsbestämning, närvarokontroller och mätning av planhet eller planaritet. Tack vare deras höga prestanda används sensorerna för inline -applikationer, på robotar och även för offline-inspektion.

logo

Detaljer

  1. Noggrann inspektion av geometri, form och yta
  2. Kraftfull programvara för 3D-mätningar och inspektion
  3. Enkel integration i alla vanliga 3D-bildbehandlingspaket
  4. Omfattande SDK- och utvärderingsprogram
  5. Hög noggrannhet för detektering av de finaste detaljerna
[]
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
kontakt formulär
Din begäran om: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Läs vår integritetspolicy.

Processövervakning med hög precision

3D-system från Micro-Epsilon används till en mängd olika mät- och inspektionssystem avsedda för matta och blanka ytor. Resultaten kan dokumenteras och är jämförbara. Detta gör det möjligt att dra viktiga slutsatser för processförbättringar. Alla 3D-sensorer från Micro-Epsilon kan användas i offline-applikationer såväl som i helautomatisk drift och på robotar.

scanCONTROL

3D-laserskannrar för kvalitetsinspektion inline

scanCONTROL 3D-skannrarna används för 3D-skanningar inline med hög noggrannhet.

scanCONTROL: 3D Laserskanner

surfaceCONTROL

surfaceCONTROL-sensorer möjliggör högupplösta ytskanningar för att upptäcka defekter eller formavvikelser med hög noggrannhet.

surfaceCONTROL: Inspection of matt surfaces

reflectCONTROL-sensor

reflectCONTROL-sensorer används för ytinspektion av blanka föremål och uppnår höga X- och Z-upplösningar.

reflectCONTROL: Inspection of reflecting and shiny surfaces