Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Fordon: produktutveckling och produktionskontroll

Micro-Epsilon är ett globalt företag som under många år har erbjudit ett effektivt samarbete med den globala bilindustrin och dess underleverantörer när det gäller produktutveckling, produktionsövervakning och anläggningskonstruktion. Micro-Epsilons givare säkerställer exakta och tillförlitliga mätningar i mängder av applikationer inom fordonsindustrin.

Förbränningsmotorers funktion vid labbtester

Virvelströmsgivare från Micro-Epsilon anses vara välbeprövade mätinstrument vid labbtester av förbränningsmotorer. Såväl vid uppstart som tändning registrerar givarna åtskilliga mätvärden som bidrar till förbättring av motoregenskaperna. Det som…

Läs mer
Verhalten Verbrennungsmotor am Prüfstand

Mäting av ventilrörelse i MultiAir-cylinder

MultiAir-metoden är patenterad av FIAT/Schaeffler och styr varje ventil enskilt oberoende av kamaxeln. Ett elektrohydrauliskt styrsystem ger helt variabel ventilstyrning.Därför är slaget och öppnings-/stängningstid för inloppsventilen fritt…

Läs mer
Ventilhubmessung im Multi-Air-Zylinder

Åtskiljning av bromsskivor

Vid bearbetning av bromsskivor måste korrekt skiva väljas, före varje tillverkningssteg, för tillverkarnas olika bilmodeller. För att känna igen och klassificera bromsskivorna används laserskannrar. Utmaningen är att bromsskivorna är identiska…

Läs mer
Erkennung und Klassifizierung von Bremsscheiben

Spaltmätning vid robotbaserad montering

I moderna produktionslinjer används scanCONTROL laserskannrar för att på ett snabbt, konsekvent och tillförlitligt sätt inspektera storleken av karosserns olika spalter. Tack vare ytkompensation är mätningar möjliga på en mängd olika…

Läs mer
Spaltmessung roboterbasierte Montage

Spaltmätning vid aluminiumgjutning

Vid aluminiumgjutning gjutes flytande aluminium i formar under högt tryck och vid höga hastigheter. Det höga trycket verkar på den slutna formen och trycker isär den och därför kan spån och gjutränder förekomma. För att mäta formens…

Läs mer
Spaltmessung bei Aluminium-Druckguss

Detektering av karossers position i produktionslinjen

En bilkaross passerar genom en rad stationer inom produktionen där helautomatiska bearbetningssteg utförs. För att göra det möjligt för robotarna att veta bilens exakta position mäter flera lasertrianguleringsgivare bilkroppen och sänder data om…

Läs mer
Positionserfassung Karosserie in Fertigungslinie

Ytkontroll av bilfästen

Höga kvalitetsstandarder och produkternas visuella utseende är avgörande faktorer i alla branscher. Synliga delar med oönskade brister tyder på låg kvalitet. Särskilt inom bilindustrin används optiska sensorer som utför tillförlitlig inspektion…

Läs mer
Oberflächenprüfung bei KFZ-Anbauteilen

Ytkontroll av instrumentpanele

Med surfaceCONTROL2500 3D-sensorn från Micro-Epsilon kan diffusa reflekterande ytor inspekteras beröringsfritt med hjälp av 3D-data. Detta gör att lokala ytavvikelser kan identifieras tydligt och automatiskt. Slutligen är en objektiv utvärdering…

Läs mer
Oberflächenprüfung an Instrumententafeln

Detektion av ytdefekter

Utöver de visuella kraven måste instrumentpaneler också uppfylla funktions- och säkerhetskrav. Ofta har området kring passagerarsidans krockkudde en förutbestämd brytlinje som genereras med hjälp av laser. Detta säkerställer en säker öppning för…

Läs mer
Detektion der Oberfläche von Instrumententafeln

Mätning av komponentrörelser i vägtester

Vid vägtest registrerar kraftfulla laserskannrar och miniatyriserade lasersensorer lågfrekventa vibrationer och komponenters rörelse i ett monteringsutrymme. Man testar till exempel hur avgassystem eller kardanaxel rör sig under körning. …

Läs mer
Messung Bauteilbewegungen in Fahrversuchen

Mätning av deformation på bromsskivor (Disc Thickness Variation)

Micro-Epsilon har utvecklat ett produktprogram avsett för att detektera variation av tjocklek på bromsskivor beröringsfritt. Tjockleksmätning på bromsskivor kan genomföras i testbänkar vid vägtester eller i verkstäder genom att använda…

Läs mer
Messung Verformung von Bremsscheiben

Laserskanner för montering av bilinredning

Vid hel- eller halvautomatisk montering av interiöra moduler krävs att gripverktyget positionerar monteringsdetaljerna exakt. Genom mätning och positionering med hjälp av laserskannrar är varje modul anpassad individuellt till respektive…

Läs mer
Laser-Profil-Scanner bei Cockpit Montage

Avståndsmätning och positionering vid montering med robotar

En bilkaross måste positioneras i exakt rätt läge för att säkerställa en smidig installation med hjälp av roboten som leder instrumentpanelen in i fordonet mellan A- och B-stolparna. Karossens position bestäms av en time-of-flight-lasergivare…

Läs mer
Exakte Positionserfassung der Karosserie

Vägtest - Detektering av bromstemperaturen under belastning

Bromsars temperaturbeteende spelar en viktig roll vid fordonsutveckling. Speciellt varaktigheten av upphettning och kylning av bromsskivorna ger information om bromssystemets effektivitet. Vid lab- och vägtester mäter givare från Micro-Epsilon…

Läs mer
Berührungslose Messung Temperaturentwicklung bei Bremsvorgängen

Mätning av vibration vid vägtest

I bilindustrin är testning av chassit en förutsättning för körsäkerhet. Här krävs givare som också kan klara de högt ställda kraven vid vägtester. Exempelvis sitter dragvajergivare monterade parallellt med stötdämparna för mätning av vibration…

Läs mer
Schwingwegmessung bei Fahrwerksuntersuchungen

Färgigenkänning av sömmar på bilinredningar

I en välkänd tysk biltillverkares monteringslinje måste bilinredningar skiljas åt från varandra på grundval av respektive sömfärg. Tidigare har professionella testare visuellt kontrollerat sömmarna men för att automatisera processen och optimera…

Läs mer
Erkennung der Farbe der Nähte im Automobil-Interieurbereich

Color measurement of car attachments

colorSENSOR CFO sensors from Micro-Epsilon are ideally suited to this kind of precise color comparison measurement as they reliably recognize different colors while enabling 100% quality control. The sensors are calibrated once to the prevailing…

Läs mer
Farbmessung an KFZ-Anbauteilen

LED färginspektion för fordonsbelysning

Färg och intensitet på fordonsbelysning måste inspekteras innan montering och leverans. En homogen fördelning av ljuset bör säkerställas även med fluktuerande LED-partier. colorCONTROL MFA är ett testsystem för LED som är konstruerat för att…

Läs mer
Prüfung Farbe und Intensität von LED Fahrzeugleuchten

Färginspektion och sortering av leverantörsdelar

Innan montage av frontspoilers kontrollerar Micro-Epsilons färggivare om färg på spoilern matchar chassifärgen. Olika färggrupper kan definieras för att täcka alla typer av lacker.

Läs mer
Farbprüfung von Zulieferteilen

Färgjämförelse mellan parkeringssensor och kaross

Bildelar som t ex parkeringssensorer målas separat. Under monteringen får emellertid ingen skillnad i färg finnas mellan parkeringssensorn och stötfångaren, vilket innebär att de två färgerna måste vara identiska. colorSENSOR från Micro-Epsilon…

Läs mer
Direkter Farbvergleich Parksensor und Heckstoßstange

Fyllnadsnivåmätning i oljetemperatursensorer (OTS)

Efter att oljan har fyllts på av en dispensermaskin mäter ILD1420-200 nivån. Om nivån är mindre än 4 mm eller om sensorn inte fylldes alls på grund av produktionsfel utvärderas den som NOK och sorteras bort från produktionslinjen. Eftersom…

Läs mer
Messung Füllhöhe im Öltemperatursensor

Inline-mätning av grader på plåtkanter vid tillverkning av chassin

För att undvika korrosion är ett kontinuerligt och felfritt korrosionsskydd en kritisk faktor i målningsprocessen. Eftersom den applicerade färgens tjocklek vid grader endast kan utföras med stor begränsning är det en avgörande faktor att…

Läs mer
Inline-Gratmessung Blechkanten Karosseriebau

Helautomatisk lackkontroll av chassin och påbyggnadsdelar

För helautomatisk defektdetektering på bilkarosser och tillbehör används inspektionssystemet reflectCONTROL. Systemet projicerar ett randigt mönster på ytan. Avvikelser orsakade av defekt registreras med två kameror och utvärderas via mjukvara.
Läs mer
Lackfehlerkontrolle von Karosserien und Anbauteile