Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Detektion av ytdefekter

Utöver de visuella kraven måste instrumentpaneler också uppfylla funktions- och säkerhetskrav. Ofta har området kring passagerarsidans krockkudde en förutbestämd brytlinje som genereras med hjälp av laser. Detta säkerställer en säker öppning för krockkudden längs linjen. Här kan små sjunkmärken förekomma som endast syns under specifika ljusförhållanden. För att detektera dessa defekter används inspektionssystemet surfaceCONTROL som möjliggör snabb och objektiv beömning av ytavvikelser på både korniga och släta ytor.