Gränssnitts- och signalbehandlingsenheter

Gränssnitts- och signalbehandlingsenheter

Gränssnitts- och signalbehandlingsenheterna utökar tillämpningsområdet för Micro-Epsilons sensorer. Gränssnittsmodulerna används för att konvertera sensorsignaler till digitala eller busskompatibla gränssnitt. Detta möjliggör gränssnitt som USB, RS422, Ethernet/IP, Profinet och EtherCAT för många sensorer. Signalbehandlingsenheterna används också för att spela in flera sensorsignaler för att beräkna och mata ut dem tillsammans. Detta är till exempel nödvändigt för planhets- eller tjockleksmätning.