Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Strukturövervakning & Produktion av byggmaterial

På grund av ökande krav utsätts infrastrukturstrukturer för ökande påfrestningar och måste kontinuerligt utvärderas med hänsyn till säkerhet och livslängd. Därför krävs sensorer som ger tillförlitlig information om säkerhet och service. Micro-Epsilon erbjuder ett flertal sensorer för automatiserad inspektion och övervakning av strukturer samt inline-testning vid tillverkning av byggmaterial. Sensorerna imponerar med sin stabilitet, precision och robusthet vid användning i tuffa miljöer.

Avståndsövervakning på broar och i vindkraftverk

optoNCDT ILR2250 laserssensorer används för avståndsmätningar på broar, byggnader och vindkraftverk. Sensorernas låga vikt och kompakta design gör att de kan fästas på drönare. Flygmätningar möjliggör inte bara kontrollerat fokus utan även…

Läs mer
Abstandsüberwachung an Brücken und Windkraftanlagen

Kantkontroll vid tillverkning av gipsskivor

För automatisk kapning av gipsskivor är korrekt matning av skivorna avgörande för dimensionsnoggrannheten. För detektering av bankanterna används optoCONTROL lasermikrometrar, som monteras vid transportbanans kanter. Mikrometrarna mäter…

Läs mer
Bahnkantenregelung bei der Produktion von Gipsplatten

Tjockleksmätning av mineralull

Förutom den homogena materialstrukturen är tjockleken en kvalitetsegenskap som krävs för att bibehålla mineralullens isolerande egenskaper. I slutet av produktionslinjen trimmas och fräses materialet till standardtjocklek. För att optimera…

Läs mer
Dickenmessung von Mineralwolle

Färgmätning på cementpulver

Processrelaterad missfärgning kan uppstå vid framställning av cementpulver. Färgen kan ändras till grå eller rosa vilket är en indikator på produktionskvalitet. Pulvret transporteras på ett transportband och kan testas efter första kylning. Om…

Läs mer
Farbmessung von Zementpulver

Färginspektion av vätskor

colorSENSOR CFO-mätare används för utvärdering av industrivatten och andra vätskor. Sensorerna mäter färgen på vätskan från utsidan. Specialmodeller mäter även från insidan. Den höga mätnoggrannheten möjliggör tillförlitlig detektering av även de…

Läs mer
Farbprüfung von Flüssigkeiten

Färginspektion av remsor

Vid tillverkning av isoleringsmaterial och gipsskivor används colorSENSOR CFO-mätare för att övervaka färgen. Tack vare sin höga noggrannhet upptäcker sensorerna även små färgavvikelser. Färginspektion görs inom olika områden och kan användas för…

Läs mer
Farbprüfung in Bandprozessen

Mätning av fyllnadsnivå i silos

Noggrann kvantitetsmätning av bulkmaterial eller plastgranulat är en avgörande faktor för att produktions- och logistikprocesser ska fungera smidigt. För att undvika produktionsstopp på grund av materialbrist detekteras därför fyllnadsnivåerna i…

Läs mer
Füllstandsmessung in Silos

Geometrisk testning av byggmaterial

Många materialtester utförs under utveckling av högpresterande byggmaterial. Induktiva sensorer från Micro-Epsilon används för geometrisk testning. Sensorerna är extremt robusta och imponerar med sin höga mätnoggrannhet. Motsvarande MSC-styrenhet…

Läs mer
Geometrische Prüfung von Baustoffen

Detektering av svartis för automatiska trafikledningssystem

För att öka säkerheten installeras beröringsfria infraröda pyrometrar vid övergångsställen. Tack vare det stora mätavståndet registrerar termometern från Micro-Epsilon marktemperaturen från ett säkert avstånd och ger hög mätnoggrannhet. När…

Läs mer
Glatteiserkennung für automatische Verkehrsleitsysteme

Byggnadsinspektion med hjälp av endoskop

Tekniska endoskop från Micro-Epsilon används där förebyggande eller planerad inspektion krävs. Endoskopen är lämpliga för mobil användning och är mycket användarvänliga. XLED PRO DUAL VIEW videoendoskop är det föredragna verktyget för att…

Läs mer
Inspektion von Bauwerken mit Endoskopen

Kapacitivt vattenpass för positionsmätningar med hög precision

Det kapacitiva hydrostatiska nivelleringssystemet CHLS4 från Micro-Epsilon används för att övervaka höjdförändringar på byggnadsdelar och rörsystem. Sensorsystemet upptäcker små förändringar i höjd genom förändringar av en motsvarande vattennivå…

Läs mer
Kapazitive Wasserwaage zur hochpräzisen Messung der Lageposition

Dimensionell exakthet på skjutbara portar

Skjutbara portars individuella sektioner är förbundna med not- och notförband. För en tät och varaktigt flexibel anslutning är efterlevnaden av de nominella måtten av avgörande betydelse. Stora temperaturskillnader leder till fastklämning och…

Läs mer
Maßhaltigkeit bei Sektionaltoren

Kvalitetssäkring vid tillverkning av järnvägssliprar

3D-mätsystem används för kvalitetskontroll av järnvägsslipers. Systemen består av en portalkonstruktion monterad på formningsstationen ovanför transportsystemet. Två scanCONTROL lasersensorer färdas längs portalens axlar och avsöker sliprarna…

Läs mer
Qualitätssicherung in der Eisenbahnschwellenfertigung

Temperaturövervakning vid produktion av isoleringsmaterial

Vid tillverkning av värmeisolerade rör övervakas temperaturen för att förhindra skador och bränder. Isoleringsmaterial innehåller ofta heta partiklar och stenar som kan orsaka brand. Värmekameror från Micro-Epsilon används därför för att övervaka…

Läs mer
Temperaturüberwachung bei der Produktion von Dämmstoffen

Övervakning av förlängning av rörledningar

Rörledningar i kraftverk utsätts för höga tryck och temperaturer. Dessa extrema belastningar gör att rören vibrerar vilket resulterar i termiska expansioner på upp till 1 m vid vissa punkter. Konstanta hängare används för att kompensera för dessa…

Läs mer
Überwachung der Ausdehnung von Rohrleitungen

Övervakning av nedböjning av betongtak

Lasersensorer från Micro-Epsilon används för att mäta nedböjningen av betongplattor under gjutning. Beroende på noggrannhetskrav och mätområde används olika lasersensorer som detekterar och loggar avböjningen med hög precision. Om nedböjningen…

Läs mer
Überwachung der Durchbiegung von Betondecken

Övervakning av fasadpositioner vid byggen

optoNCDT ILR2250 lasersensorer används för avståndsmätningar av listade fasader. Sensorerna erbjuder hög mätnoggrannhet även på svagt reflekterande ytor som murverk. Tack vare det stora mätområdet mäter sensorerna avståndet på utvalda…

Läs mer
Überwachung von Fassadenpositionen bei Baumaßnahmen

Övervakning av tidvattenflöde på byggnader

Vattentäta virvelströmssensorer används för att övervaka tidvattens inverkan på gamla byggnader. Sensorerna mäter på ett metalliskt mätobjekt som är fäst vid byggnaden. Den robusta sensordesignen och extra tätning möjliggör jämna mätningar i…

Läs mer
Überwachen des Gezeitenflusses auf Gebäuden

Mätning av deformation på lättviktsstrukturer

För undersökning av komponentdeformationer under belastning används specialdesignade mätsystem som detekterar ytkonturerna på ett reaktionslöst sätt. Mätsystemet består av en rörlig halvram på vilken två lasersensorer sitter monterade. De…

Läs mer
Verformung an Leichtbaustrukturen

Mätning av förflyttning av hydrauliska dykplattformar.

Dykplattformar justerbara i höjdled används i tävlingssporter för att ställa in individuella hopphöjder eller identiska höjder för synkroniserade dykare. Dragvajersensorer från Micro-Epsilon mäter höjden på tornet och säkerställer att tornet är i…

Läs mer
Wegerfassung in hydraulischen Sprungtürmen