Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Dimensionell exakthet på skjutbara portar

Skjutbara portars individuella sektioner är förbundna med not- och notförband. För en tät och varaktigt flexibel anslutning är efterlevnaden av de nominella måtten av avgörande betydelse. Stora temperaturskillnader leder till fastklämning och följaktligen dålig passning av dörrarna om måtten är felaktiga. Därför krävs noggrann inspektion av not- och fjäderprofilerna för att överensstämma med tillverkningstoleranserna. Mätningen utförs med scanCONTROL laserprofilskanner. En ankarpunkt definieras i profilen vilken utgör referensen för alla beräkningar och kompensering sker för fluktuationer. Resultaten överförs till produktionslinjens kontrollrum.