Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Elektronikproduktion

I elektronikindustrin åtföljs ökande miniatyrisering av hög produktionshastighet och högsta möjliga kvalitet. Givare från Micro-Epsilon används i högteknologiska produktionsmaskiner och produktionsanläggningar och säkerställer att kraven på kvalitet och effektivitet uppfylls. Tack vare ett stort antal givarmodeller för beröringsfri mätning med hög precision är Micro-Epsilon en pålitlig partner på nästan alla områden inom elektronikindustrin. Givarna används i allt från applikationer för chipproduktion till komplex övervakning av montering vid produktion av datorer, smartphones och pekskärmar.

3D-inspektion av kretskort

Konventionella inspektionssystem som mätmikroskop är inte lämpliga för automatiserade inlinelösningar eftersom inspektionsprocessen tar lång tid och dessa mikroskop är mycket dyra. Därför används 3D-sensorer från Micro-Epsilon för att möjliggöra…

Läs mer
3D-Prüfung unbestückter Leiterplatten

Avstänsmätning i limdispenser

För att alltid hålla limdispensern på rätt arbetsavstånd måste avståndet kontrolleras kontinuerligt. För detta ändamål används kompakta lasergivare från Micro-Epsilon. Tack vare den höga mätfrekvensen och okänsligheten för växling mellan olika…

Läs mer
Abstandsmessung in Klebedispensern

Närvarokontroll av elektronikkomponenter

Lasertrianguleringsgivare används vid helautomatisk närvarokontroll av komponenter på kretskort. Mycket små detaljer kan detekteras på ett tillförlitligt sätt tack vare den lilla ljuspunkten. Den höga mätfrekvensen möjliggör testning i kortaste…

Läs mer
Anwesenheitskontrolle von elektronischen Bauteilen

Dimensionsinspektion på fina mekaniska strukturer

Vid montering av mobiltelefoner och pekskärmar inspekteras dimensionerna och monteringsspalten på packningen för att säkerställa hög motståndskraft mot vatten och damm. Mätningar utförs med Micro-Epsilon laserprofilgivare som erbjuder hög…

Läs mer
Dimensionelle Prüfung von feinen mechanischen Strukturen

Positionering av skrivarhuvud i laserprinters

Under utskrifts- och exponeringsprocesser är den exakta höjden på skrivhuvudet, eller avståndet från objektet som ska skrivas ut, avgörande faktorer för slutproduktens kvalitet. Snabba avståndsmätningar med kompakta lasersensorer från…

Läs mer
Druckkopfpositionierung in Lasertransferdruckern

Färgigenkänning vid sortering av komponenter

Speciellt vid automatiserad montering måste komponenter sorteras efter deras färg. ColorSENSOR CFO är idealisk vid höga produktionshastigheter. Justerbara färger och toleranser ger hög flexibilitet. …

Läs mer
Farberkennung zur Sortierung von Komponenten

Mätning av höjden på stift (Press-Fit Technology)

Förutom hög noggrannhet i miniatyrdimensioner så kräver produktion av elektroniska komponenter också snabba processer av högsta kvalitet. Därför är många produktionssteg inom detta område automatiserade. Företaget Automationpro har utvecklat en…

Läs mer
Höhenmessung von eingepressten Kontaktstiften

Höjdmätning av skivstötar

Hittills harde 50 till 350 µm små bulorna inspekterats av kamerasystem under produktionen. Den avgörande nackdelen med denna metod är att endast närvaron eller positionen kontrolleras. Höjden kan endast bestämmas offline med hjälp av sektioner…

Läs mer
Höhenmessung von Wafer-Bumps

Mäta planjämnhet av IC-stift

Vid ytmontering och lödning måste stiftens planjämnhet inspekteras för att säkerställa en perfekt lödkvalitet och för att undvika fel. För detta ändamål används laserskanner från Micro-Epsilon. Skannern använder en blå laserdiod som möjliggör…

Läs mer
Messung der Koplanarität von IC Pins

Beröringsfri mätning av klarlackskikt på PCB

För att skydda PCB från miljöpåverkan är de belagda med en tunn skyddande klarlack. Detta förhindrar funktionsfel som kan orsakas av luftfuktighet. Konfokala givare från Micro-Epsilon möjliggör beröringsfri tjockleksmätning som minskar risken för…

Läs mer
Lackdickenmessung auf Leiterplatten

LED-testning av elektroniska enheter vid in-circuit test

Testsystemet colorCONTROL MFA LED används bland annat inom elektronikindustrin när kvalitetskontroll av kretskort utförs genom in-circuit-testing (ICT) i renrum. Den korrekta funktionen hos elektroniska enheter kontrolleras när korten redan är…

Läs mer
LED-Prüfung von Elektronikbaugruppen während des In-Circuit-Tests

Mätning av ritsade linjer på mönsterkort

Ritslinjer pressas in i tryckta mönsterkort och lasergivare används för att inspektera ritsdjupet. Djupet bör vara konsekvent för att säkerställa en tillförlitlig separation.

Läs mer
Messung der Ritzgräben von Leiterplattennutzen

Applicering av värmepasta

Vid fullautomatisk applicering av värmepasta är korrekt dos avgörande. Överdosering av pastan minskar värmebeständigheten och för lite pasta leder till termisk överbelastning. Höjden detekteras därför med hjälp av en lasertrianguleringsgivare. …

Läs mer
Messung des Wärmeleitpasten-Auftrags

Mätning av lödfogshöjden i våglödningsmaskiner

Lödfogens höjd är ett viktigt kriterium för högsta möjliga kvalitet under lödning av PCB med våglödningsmaskiner. Det finns två alternativ för att mäta lödhöjden.

Läs mer
Lötwellenhöhenmessung in Schwalllötanlagen

Förekomstregistrering av mycket små delar inom elektronikproduktion

Inom elektronikproduktionen används mycket små delar som knappt kan urskiljas med blotta ögat. SMD-motstånd och mycket små elektroniska komponenter används i stora mängder på kretskort. Den fiberoptiska sensorn optoCONTROL CLS1000 används för…

Läs mer
Presence monitoring small parts with fiber optic sensor