Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Närvarokontroll av elektronikkomponenter

Lasertrianguleringsgivare används vid helautomatisk närvarokontroll av komponenter på kretskort. Mycket små detaljer kan detekteras på ett tillförlitligt sätt tack vare den lilla ljuspunkten. Den höga mätfrekvensen möjliggör testning i kortaste möjliga cykler.