Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Energiteknik: vindkraft, generatorer, stora motorer

För att säkerställa hög effektivitet i kraftverk och stora motorer är förebyggande underhåll en viktig faktor. Därför ställs mycket höga krav på givarna när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet och kompakthet. Givare från Micro-Epsilon har visat sig vara ovärderliga när det gäller säker drift vid labbtester samt vid serieproduktion.

Expansionsmätning på betongvägg i en energilagringstank

Mätvärdet överförs till en PLC via det analoga gränssnittet (4 ... 20 mA). Detta möjliggör både datorstyrd processövervakning och fullständig dokumentation av mätvärdena. Om börvärdet överskrids avges en larmsignal och energiförsörjningen stoppas…

Läs mer
Ausdehnungsmessung an der Betonwand eines Energiespeichers

Uppriktning av solpaneler

Att rikta in solpaneler i förhållande till solens rörelse ökar energiutbytet och därmed effektiviteten hos en solpanel. Endast då solpanelerna alltid står i en optimal vinkel mot solen kan de uppnå sin maximala effekt. INC5701 lutningssensorer…

Läs mer
Ausrichtung von Solarpaneelen

Belastningstest av rotorblad i labbtest

Testriggar har utvecklats för belastningstest av rotorbladen på vindturbiner och simulerar de verkliga belastningarna som orsakas av kraftig vind och hårt väder. Rotorns spets kan förvrängas med upp till tio meter på grund av mekaniska…

Läs mer
Rotor stress tests

Tjockleks- och strukturmätning av solcellswafers

Vid tillverkningen av solcellswafers sågas råa wafers först från de så kallade ingots. Dessa måste ha en specificerad tjocklek på ca 180 µm för att kunna användas som godkända delar för vidare bearbetning. Sex kapacitiva sensorer mäter därför de…

Läs mer
capaNCDT_Dickenmessung-Solarwafer_900x600.jpg

Minskning av ljudnivå i vindkraftverk

Vindkraftverk genererar miljövänlig energi men är ofta impopulära bland lokalbefolkningen eftersom de genererar oväsen. En av källorna till ljud från vindkraftverk är drivlinan. I synnerhet så genererar växellådor och generatorer mekaniska…

Läs mer
Lärmreduzierung bei Windenergieanlagen

Mätning av mellanrum av rotor i generator

För att övervaka rotorns beteende i generatorn mäter kapacitiva givare avståndet mellan stator och rotor. Trots höga temperaturer och elektromagnetiska fält erbjuder kapacitiva givare från Micro-Epsilon oöverträffad mätnoggrannhet. Förutom…

Läs mer
Läuferspaltmessung im Generator

Mätning av mellarum i vindkraftverkslager

Länge mättes mellanrum i lager i vindkraftverk under stillestånd baserat på taktilprincip. Därför krävdes långa inspektionsintervall, vilket ökar risken för haveri. Dessutom orsakar driftstopp för mätning och inspektion betydande extra kostnader.…

Läs mer
Lagerspaltmessung in Windkraftanlagen

Övervakning av spjällöppning

För att reglera lufttillförseln öppnas och stängs spjällen automatiskt beroende på temperaturutvecklingen. Dragvajergivare övervakar spjällets läge.

Läs mer
Überwachung der Luftklappen-Öffnung

Mätning av avvikelser i bromsskiva

Virvelströmsgivare Eddy Current mäter bromsskivans axiella, radiella eller tangentiella avböjning. De robusta givarna är konstruerade för tuffa omgivningsförhållanden och kan på grund av sin extremt kompakta design också integreras i begränsade…

Läs mer
Messung der Auslenkung an der Kupplungsscheibe

Mätning av rörelse i fundament

Flera lasertrianguleringsgivare mäter avståndet från fundamentet för att upptäcka tornets rörelser. Hög mätfrekvens möjliggör omedelbar detektering av vibrationer. Beroende på antalet installerade givare kan detaljerad utvärdering av…

Läs mer
Messungen der Fundamentbewegung

Mätning av oljegap på axlar

Vid förebyggande underhåll bör oljegapet mätas d.v.s. oljan mellan lager och axel. Trots tryck, höga temperaturer och olja kan robusta virvelströmsgivare från Micro-Epsilon erbjuda hög mätnoggrannhet och kontinuerlig information angående…

Läs mer
Ölspaltmessung an Wellen

Vibrationsmätning på drivenheten i vindkraftverk

Vibrationer i drivenheten (rotorobalans, överbelastning) kan leda till fel i komponenter och systemdelar om gränsvärden överskrids. En förutsättning för tidig upptäckt av skador och för förebyggande underhåll är en säker och exakt…

Läs mer
Schwingungsmessung am Antriebsstrang in Windenergieanlagen

Mätning av friktionsvärme på lager

Temperaturen i vindkraftverkets växellåda mäts kontinuerligt under drift. Uppvärmning kan vara en indikation på ett potentiellt problem med en komponent. Om ett visst tröskelvärde överskrids kan åtgärder vidtas direkt eller planering av underhåll…

Läs mer
Temperaturmessung der Reibungswärme an Lagerstellen

Övervakning av tornets oscillation

Vindkraftverk utsätts för svängningar och stötar. För att undvika skador och dyra driftstopp övervakas dessa tornsvängningar. Om gränsvärden överskrids stängs systemet säkert av. Livstidsprognoser (kontinuerlig drift) kan härledas från…

Läs mer
Monitoring tower oscillation

Mätning på fundament till vindkraftverk

För att upptäcka rörelser i tornet på vindkraftverk mäter flera lasersensorer avståndet från basringen till fundamentet. Tack vare den höga mäthastigheten och noggrannheten detekteras förändringar tillförlitligt. Om de tillåtna gränsvärdena…

Läs mer
Messungen am Fundament von Windkraftanlagen

Motorgondolers rörelse

Förändringarna i avståndet mellan motorgondolen och marken används för att övervaka tornsvängningar. För detta ändamål sitter optoNCDT ILR2250 lasersensorer monterade i gondolen och mäter ner till marken. Sensorernas höga signalstabilitet även på…

Läs mer
Bewegung der Gondel