Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av mellarum i vindkraftverkslager

Länge mättes mellanrum i lager i vindkraftverk under stillestånd baserat på taktilprincip. Därför krävdes långa inspektionsintervall, vilket ökar risken för haveri. Dessutom orsakar driftstopp för mätning och inspektion betydande extra kostnader. Micro-Epsilons givare förvärvar mätdata under drift, vilket möjliggör pålitlig och kostnadsbesparande realtidsanalys.

Denna mätuppgift utförs med hjälp av det induktiva mätsystemet eddyNCDT 3005 som baseras på virvelströmsteknik. Systemet innehåller en givare med ett mätområde på upp till 6 mm, som ansluts permanent till styrenheten via en 1 meter lång kabel. Eftersom systemet är oljetätt både på fram- och baksidan är det idealiskt även när typiska oljetryck i lagret når 1 till 2 bar. EddyNCDT 3005 används redan i vindkraftverk för att analysera och optimera underhållsintervaller. Dessutom kan data som förvärvats vid tester under hela designperioden beaktas och användas för dimensionering av nya komponenter. Givarna kan användas för tester och i högvolymapplikationer för tillståndsövervakning. Serieproduktion innebär stora fördelar, eftersom givartekniken kan anpassas och justeras exakt redan under installation och idrifttagning.