Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Plastproduktion

Micro-Epsilon erbjuder ett brett utbud av givare och lösningar för beröringsfri mätning vid plastproduktion. Dimensioner, tjocklek, temperatur, färg och präglingsmönster i rull- eller arkform kan mätas på ett tillförlitligt sätt i ett stort antal processsteg från extrudering via formning till vidare bearbetning.

Färgmätning av golvbrädor

Golvbrädor av plast är tillverkade av färgade granuler och formas genom djupdragning. Efter produktionsprocessen måste man försäkra sig om att golvbrädan är homogen och att det inte finns några färgskillnader. …

Läs mer
Farbmessung von Dielenböden

Tjocklek på extruderad film

Tjockleken på extruderad film är en viktig aspekt när det gäller jämn kvalitet, men stora variationer kan förekomma under produktionen. Extrudersystemet från Micro-Epsilon mäter filmens profil med eller utan beröring direkt efter…

Läs mer
Messung Dicke von Blasfolien

Ytkontroll i kupé och på instrumentpanel

För att upptäcka defekter på instrumentpaneler används inspektionssystemet surfaceCONTROL. Systemet möjliggör snabba, objektiva utvärderingar av alla formavvikelser, både på grova och släta ytor.
Läs mer
Oberflächeninspektion von Cockpit und Instrumententafel

Detektion av defekter på arbetsbänkar

Främmande föremål, ojämn fördelning av lim eller ojämnhet vid fogning kan leda till öppna fogar mellan bänkskiva och sidopanel. ScanCONTROL kontrollerar om det finns defekta fogar och deras storlek. …

Läs mer
Defekterkennung an Arbeitsplatten

Profilmätning av remsor och plattor

Systemet thicknessCONTROL används för tjocklekmätning av plåtar och bandmaterial. Beroende på mätuppgift och material utrustas mäthuvudet med olika givare som mäter antingen i ett fast spår eller traverserande. Omfattande mjukvarupaket och…

Läs mer
Messung Dickenprofil Platten und Bänder

Enkelsidig tjockleksmätning av film

combiSENSOR kobinerar en virvelströmsgivare och en kapacitiv givare i samma hus. Det unika konceptet möjliggör enkelsidig tjockleksmätning av icke-ledande material som vilar på en metallyta. Användningsområdet är tjockleksmätning av plastfilm…

Läs mer
Einseitige Dickenmessung von Folien

Färgmätning av extruderade detaljer

För att undvika defekta produkter och att spara resurser vid extrudering av plastprodukter är det avgörande att känna igen färgavvikelser, inte bara i slutet av processkedjan, utan redan under tillverkningsprocessen. Färggivarna colorSENSOR CFO…

Läs mer
Farbmessung von extrudierten Teilen

Färginspektion i produktion av plastflaskor

Tack vare sin höga mätfrekvens och färgnoggrannhet används colorSENSOR CFO200-sensorer ofta för färginspektion av plastflaskor. Multi-teach-funktionen i colorSENSOR CFO-serien möjliggör definition av färggrupper med avståndsberoende färgavvikelser. Därför är CFO-färgsensorerna idealiska för tillförlitlig övervakning av olika produktionsbatcher och varianter.
Läs mer
Farbmessung von Kunststoffprofilen

Inline färgövervakning av plastflaskor

Tack vare sin höga mäthastighet och färgnoggrannhet används colorSENSOR CFO200-sensorerna ofta för färginspektion av plastflaskor. Multi-teach-funktionen i colorSENSOR CFO-serien möjliggör definition av färggrupper som används för att lära in avståndsberoende färgavvikelser. Därför är CFO-färgsensorerna idealiska för tillförlitlig övervakning av olika partier och varianter.
Läs mer
Inline Farbüberwachung von Kunststoffflaschen

Beröringsfri mätning av filmtjocklek

Vid filmproduktion garanterar tjockleksmätning i produktionslinjen konstant produktkvalitet. Micro-Epsilons KS5 kombinationssensor mäter tjockleken på filmer i en beröringsfri process och därmed slitagefri process. …

Läs mer
Berührungslose Dickenmessung Folien

Inline färgmätning på extruderlinjen

En True Color-sensor från Micro-Epislons colorSENSOR CFO200-serie används för att detektera fluktuerande färgvärden på pellets. Sensorn mäter färgen genom ett synglas i suglådan på den färdiga produkttransportören och detekterar på ett…

Läs mer
Inline-Farbmessung an Extruderlinie

Inline färgmätning av formsprutade plastdetaljer

Vid formsprutning av plast är produkternas exakta färgnyans viktig eftersom färgen förändras under kylning. Hittills har det bara varit möjligt att kontrollera slumpmässigt valda prover av kylda bitar. Emellertid kan colorCONTROL ACS…

Läs mer
Inline-Farbmessung Kunststoff-Spritzgussteile

Mätning på transparent film vid produktion

Vid produktion av transparent film kan, förutom färgfluktuationer, även streck uppkomma. Med genomskinliga filmer mäts filmfärgen mycket exakt och snabbt med hjälp av färgmätningssystemet ACS7000 tillsammans med ACS3 transmissionsgivare. …

Läs mer
Inline-Farbmessung von transparenten Folien

Inspektion av polykarbonatskivor

Micro-Epsilons colorSENSOR CFO200 kombinerad med CFS3-A20 används för kvalitetsinspektion. Mätning av plastskivor sker direkt efter kylning i produktionslinjen. Avståndet mellan sändaren och mottagarenheterna är 80 mm. Under produktionsprocessen…

Läs mer
Inspection polycarbonate sheets

Tjockleksmätning med hjälp av sensorer

Tjockleksmätning med hjälp av sensorer är ett stort område. I grund och botten finns det skillnader mellan icke-destruktiv/destruktiv, beröringsfri mätning/kontaktmätning och ensidig/tvåsidig tjockleksmätning. Micro-Epsilons mättekniker för…

Läs mer
Dickenmessung mit Wegsensoren

Detektion av defekter på ytan av plastfästen

Ytor spelar en viktig roll i plastkomponenters funktion och estetik. Därför är inspektion av de synliga ytorna centralt för hundraprocentig kvalitetskontroll. Deflektometer-baserade system från Micro-Epsilon inspekterar blanka ytor och upptäcker…

Läs mer
Oberflächenerkennung von Kunststoff

Ytinspektion av självhäftande film

Vid framställning av film uppstår ofta fördjupningar och veck vilket gör filmen oanvändbar. Därför ökar kundernas krav på en oklanderlig yta. För detta ändamål kan en scanCONTROL 2910-100 laserskanner användas för att upptäcka fördjupningar och veck i en självhäftande film med 1 meters bredd.
Läs mer
Oberflächenkontrolle von Klebefolien

Skickligt kombinerade optiska givare optimerar produktion av buntband

Det är viktigt att "bredden" och "höjden" på buntbandet såväl som "tandningen" övervakas under produktionen av banden. Dessa värden är avgörande för att säkerställa ett konsekvent och tillförlitligt resultat.
Läs mer
Parameterkontrolle Endlosband Kabelbinder

Inspektion av polykarbonatskivor

Färgmätprincipen som tillämpas vid mätning på transparenta polykarbonatskivor baseras på principen för transmitterat ljus. colorSENSOR CFO200-sensorer detekterar färgavvikelser från referensfärger som lärts in i förväg. Med sin höga ljusintensitet är CFO200 också lämplig för halvtransparenta föremål.
Läs mer
Inspektion von Polycarbonatplatten

Mätning av innerdiameter på rör

Systemet idiamCONTROL kontrollerar slitage i extruders genom mätning av innerdiametern. Ett mäthuvud skjuts in i hålet och integrerade kapacitiva givare genomför mätningen parvis. Mäthuvudets position längs längdaxeln mäts genom kontroll av…

Läs mer
Erfassung Innendurchmesser Rohre

Rörmätning med hög precision

Med hjälp av ett specialanpassat system och genom slumpmässig provtagning inspekteras rör, rördelar och muffar noggrannt. Två givare i optoNCDT 1700-serien roterar monteras på en platta och laserstrålarna vinklas i 90°, med hjälp av justerbara…

Läs mer
Hochpräzise Rohrvermessung

Spaltmätning på extruderade plastprofiler

Vid extrudering av högkvalitativa plastprofiler är överensstämmelse med snäva tillverkningstoleranser avgörande. För kvalitetssäkring används laserskannrar från Micro-Epsilon. Tack vare ytkompensationen upptäcker skannrarna profilerna på svarta…

Läs mer
Spaltmessung extrudierte Kunststoffprofile

Temperaturmätning vid formspruting

Användare av formsprutningsmaskiner för plasttillverkning står inför de ökande kvalitetskrav som ställs av slutanvändare, särskilt vid fordonsapplikationer. På grund av ökande globala krav på kvalitet ökar vikten av temperaturkontroll direkt…

Läs mer
Temperaturmessung Spritzguss-Anwendung

Mätning av sprayad skikttjocklek

Ytskiktet på bilens instrumentbrädor och för airbagsbeklädnad sprayas i en uppvärmd form med ett robotstyrt munstycke. Av säkerhetsskäl krävs extremt låga toleranser för krockkuddar. Av denna anledning måste tjockleken på det sprutade skiktet…

Läs mer
Messung Sprühhautdicke KFZ-Armaturen und Airbag-Verkleidung

Inspektion av bränslepåfyllningslucka

Under tillverkning av bränslepåfyllningsluckor kan små sänkor uppstå på klaffens synliga sida. Dessa sänkor är bara några få mikrometer djupa men synliga för det mänskliga ögat beroende på lackeringen. Förutom produktionsövervakning och inspektion av inkommande varor används surfaceCONTROL-systemet för ytkontroll av bränslepåfyllningsluckor.
Läs mer
Oberflächeninspektion von Tankklappen

Termografi vid formsprutningsprocesser

moldCONTROL är en termografilösning för att upptäcka kvalitetsfluktuationer vid formsprutning. Den kompakta industriella värmekameran tar en termisk bild av komponenten direkt efter formsprutningsprocessen. Programvaran jämför de infraröda…

Läs mer
Thermografische Erkennung von Qualitätsschwankungen für Spritzguss-Prozesse

Dubbelsidig tjockleksmätning

Beroende på respektive mätuppgift är det praktiskt att utföra en dubbelsidig tjockleksmätning. Två lägesgivare på var sin sida om materialet mäter tjockleken. Denna uppsättning är särskilt lämplig för mätningar med hög frekvens och på material…

Läs mer
Zweiseitige Dickenmessung für schnelle Messungen oder flatterndes Material