Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Inspektion av bränslepåfyllningslucka

En komponent som många biltillverkare och leverantörer producerar i plast är bränslepåfyllningsluckor. Eftersom luckorna är placerade på en framträdande plats måste ytan uppfylla de höga kvalitetskraven. Under produktionen kan små sänkor uppstå på luckans synliga sida. Dessa sänkor är bara några få mikrometer djupa men synliga för det mänskliga ögat beroende på lackeringen. surfaceCONTROL används för ytinspektion av bränslepåfyllningsluckor.