Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Inline färgmätning på extruderlinjen

En True Color-sensor från Micro-Epislons colorSENSOR CFO200-serie används för att detektera fluktuerande färgvärden på pellets. Sensorn mäter färgen genom ett synglas i suglådan på den färdiga produkttransportören och detekterar på ett tillförlitligt sätt de minsta färgavvikelserna (∆E 1) från det programmerade referensvärdet.