Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Ytkontroll i kupé och på instrumentpanel

Förutom de visuella kraven måste instrumentpaneler också uppfylla funktionella och säkerhetskrav. Passagerarkrockkudden har ofta en förutbestämd brytlinje som genereras med hjälp av en laser. Denna "svaga punkt" säkerställer säker öppning av krockkudden vid den förutbestämda brytlinjen. Sjunkmärken kan förekomma, vilket kan kännas igen under vissa ljusförhållanden. surfaceCONTROL möjliggör snabba, objektiva utvärderingar av alla formavvikelser, både på grova och släta ytor.