Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av sprayad skikttjocklek

Ytskiktet på bilens instrumentbrädor och för airbagsbeklädnad sprayas i en uppvärmd form med ett robotstyrt munstycke. Av säkerhetsskäl krävs extremt låga toleranser för krockkuddar. Av denna anledning måste tjockleken på det sprutade skiktet inspekteras inline under sprayningsprocessen. Mätningen utförs med en kombinationssensor (en virvelströmssensor och en lasertrianguleringssensorer) som är fäst vid robotarmen. Virvelströmssensorn mäter avståndet till den nickelbelagda sprayformen och har en öppning i mitten genom vilken lasersensorn mäter avståndet till det sprayade skiktet. Genom subtraktion ger båda signalerna tjockleken på det sprayade skiktet.