Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Färginspektion i produktion av plastflaskor

Omedelbart efter extruderingen av plastprofiler övervakas färgen direkt med colorSENSOR CFO200. Beroende på produktionsorder läses referensfärgerna in i sensorn i förväg och kundspecifika toleranser definieras. Tack vare det stora färgminnet kan sensorn på ett tillförlitligt sätt kontrollera färgen på opaka, (delvis­)transparenta och helt färgade profiler. Detta säkerställer att plastprofilernas färg ligger inom det definierade toleransfönstret. Färgsensorns höga mäthastighet gör det också möjligt att integrera den i dynamiska extruderingsprocesser.