Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Tjockleksmätning med hjälp av sensorer

Tjockleksmätning med hjälp av sensorer är ett stort område. I grund och botten finns det skillnader mellan icke-destruktiv/destruktiv, beröringsfri mätning/kontaktmätning och ensidig/tvåsidig tjockleksmätning. Micro-Epsilons mättekniker för tjockleksmätning är alla emissionsfria och inga emissionsföreskrifter av något slag måste följas.

Tjockleksmätningar måste utföras såväl med hjälp av kontaktmätning och beröringsfri mätning varvid beröringsfria mättekniker visar fördelar vad gäller noggrannhet och mäthastighet. Det finns också en skillnad mellan ensidig och tvåsidig tjockleksmätning. Tvåsidiga tjockleksmätningar utförs med minst ett par sensorer som är monterade tillsammans på en axel. Sensorparet mäter målet synkront. Skillnaden mellan mätresultaten (C-A-B) ger tjockleken på mätobjektet.

Ensidiga tjockleksmätningar får endast utföras med beröringsfria sensorer. Här mäts mätobjektet endast med en sensor och antingen mäts endast en del av måltjockleken (t.ex. lagertjocklek) eller hela mätobjektets tjocklek.

Tjockleksmätningar används främst inom processtyrning och kvalitetssäkring t.ex. för kontroll av extruderingssystem eller kontroll av rördiametrar.