Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av friktionsvärme på lager

Temperaturen i vindkraftverkets växellåda mäts kontinuerligt under drift. Uppvärmning kan vara en indikation på ett potentiellt problem med en komponent. Om ett visst tröskelvärde överskrids kan åtgärder vidtas direkt eller planering av underhåll kan göras.