Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Expansionsmätning på betongvägg i en energilagringstank

Mätvärdet överförs till en PLC via det analoga gränssnittet (4 ... 20 mA). Detta möjliggör både datorstyrd processövervakning och fullständig dokumentation av mätvärdena. Om börvärdet överskrids avges en larmsignal och energiförsörjningen stoppas omedelbart i detta fall. Specialistpersonal inspekterar dessutom betongväggarna för eventuella defekter.