Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av rörelse i fundament

Flera lasertrianguleringsgivare mäter avståndet från fundamentet för att upptäcka tornets rörelser. Hög mätfrekvens möjliggör omedelbar detektering av vibrationer. Beroende på antalet installerade givare kan detaljerad utvärdering av vibrationsbeteendet bestämmas. När tornets rörelse är för kraftigt så vänds rotorns blad från vinden för att undvika eventuell skada.