Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Uppriktning av solpaneler

Att rikta in solpaneler i förhållande till solens rörelse ökar energiutbytet och därmed effektiviteten hos en solpanel. Endast då solpanelerna alltid står i en optimal vinkel mot solen kan de uppnå sin maximala effekt. INC5701 lutningssensorer kontrollerar solpanelernas lutning med jämna mellanrum och ger tack vare hög mätnoggrannhet och temperaturstabilitet tillförlitliga resultat även vid stora temperaturfluktuationer.

Neigungssensoren
inertialSENSOR INC5701