Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av höjden på stift (Press-Fit Technology)

Förutom hög noggrannhet i miniatyrdimensioner så kräver produktion av elektroniska komponenter också snabba processer av högsta kvalitet. Därför är många produktionssteg inom detta område automatiserade. Företaget Automationpro har utvecklat en maskin som, i produktionslinjen direkt efter tryckprocessen, inspekterar höjden av inpressade kontaktstift på kretskort. Om stiften inte är fullständigt pressade genom öppningarna är det inte möjligt att etablera kontakt med andra komponenter, vilket kan orsaka fel.

Därför används scanCONTROL för skanning av varje PCB i tre dimensioner. Under pressprocessen sitter kortet fast på ett roterande bord som förflyttar det monterade kortet från press till kontroll.Skannern flyttas av en manöverdon, ansluten till en encoder som används för att trigga linjeskannaren, och säkerställer regelbundna profilavstånd. Beroende på processens cykeltid genomgår komponenten en fullständig genomsökning inom 7 sekunder och genererar 1 280 punkter per profil.