Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Övervakning av fasadpositioner vid byggen

optoNCDT ILR2250 lasersensorer används för avståndsmätningar av listade fasader. Sensorerna erbjuder hög mätnoggrannhet även på svagt reflekterande ytor som murverk. Tack vare det stora mätområdet mäter sensorerna avståndet på utvalda fasadpunkter även på stort avstånd. På så vis kan murverksrörelser som uppstår på grund av entreprenadmaskiner eller laster snabbt upptäckas. Avståndsvärdena registreras och matas ut som larmsignal vid avvikelser från gränsvärden.