Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Placering av rör för mudderverk

Mudderverk är havsgående fartyg som samlar upp sediment från havsbotten för att transportera det över långa avstånd. De används för byggande och underhåll av hamnar och vattendrag samt för landåtervinning. I änden av sugröret sitter ett så kallat släphuvud kopplat vilket förs längs havsbotten för att suga upp sediment. För att mudderverken ska kunna arbeta korrekt och för att undvika kostsam omarbetning, placeras sugrören med hög noggrannhet. För positioneringsuppgiften används de dynamiskt kompenserade sensorerna inertialSENSOR INC5701. Sensorerna installeras på sugröret, under vattnet i ett vatten- och trycktätt hölje av rostfritt stål.