Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Positionskontroll av kransystem

Enbalks traverskranar, dubbelbalkade brokranar och traverskranar används i nästan alla logistik- och produktionsanläggningar. De kombinerar effektivitet och ekonomi. Kransystemen används för att underlätta arbetet automatlager och produktionsområden.

Styrningen av kransystemet baseras på mätvärden från Micro-Epsilons högpresterande lasersensorer, som är designade för såväl stora avstånd som snabba avståndsförändringar.

Den första sensorn detekterar avståndsförändringar av huvudbalken i x-riktningen, i intervallet 0,1 till 100 m. Detta utförs kontinuerligt och under krankörning. Den andra sensorn mäter kontinuerligt vagnens rörelser mellan 0,1 och 25 m i y-led. Om värdet understiger ett visst fördefinierat börvärde, exempelvis om vagnen förs för nära ändläget, då stoppar den automatiskt.