Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Övervakning av den vertikala inriktningen i höglager

Helautomatiserade höglager får ofta enorma dimensioner. Längder på cirka 80 m och höjder på cirka 50 m kan uppnås. Noggrann inriktning av ställen är avgörande för helautomatisk tillförsel och borttagning av lagrade varor. Dessa ställ måste placeras exakt vertikalt, eftersom även små avvikelser kan ändra avstånden till de automatiserade transportsystemen och därför orsaka fel i lagrings- och hämtningsprocessen. Av denna anledning används INC5701 lutningssensorer som permanent övervakar stabiliteten hos ställen i den övre tredjedelen. Rörelser och avvikelser upptäcks i ett tidigt skede och förhindrar att de lagrade varorna fastnar eller till och med faller ner. INC5701-lutningssensorerna är anslutna till styrsystemet eller en PC via analoga utsignaler (ström- och spänningssignal) eller som RS485-nät i kombination med Industrial Ethernet-gränssnittsmodulerna IF1032 (Ethernet) och IF2030 (PROFINET).