Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Färgsensorer för närvarokontroll av svetstrådar

Vid svetsning av komponenter inspekteras svetssömmen automatiskt för kvalitetssäkringsändamål. Inspektionen utförs med CFO100-färgsensorer som detekterar svetssömmen medan komponenten roteras. Eftersom svetssömmen har en annan färg än de omgivande materialen kan sömens närvaro inspekteras på ett tillförlitligt sätt. Multi-teach-funktionen möjliggör inlärning av svetssömens alla färgnyanser för att säkerställa en tillförlitlig skillnad. Om det inte finns någon svetssöm matas en omkopplingssignal ut.