Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Valsmellanrum

Avståndet mellan valsarna eller från valsen till stödytan är avgörande för valsning av metaller, plast eller andra material. Vid känsliga processer och hög materialnoggrannhet måste avståndet ständigt kontrolleras så att kassering undviks. För detta ändamål är induktiva givare för kontaktmätning eller beröringsfria tekniker lämpliga. Vid kontaktmetoder monteras givaren på utsidan på styrningen av valsen. Förändringen i avstånd överförs till en kolv vars lägesförändning mäts av den induktiva givaren. När det gäller beröringsfria metoder befinner sig valsen mellan sändaren och mottagaren på en optisk mikrometer. Den utsända ljusridån täcks delvis av rullen och återstoden av ljuset når mottagaren genom spalten. Mellanrummet kan beräknas baserat på mängden ljus.