Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet

Automation med precision

Mer precision och innovation - Tillverkad i Tyskland

Automation med precision

Fördjupad teknisk och praktisk kunskap inom området automation

Automation med precision

Exceptionell prestanda i serieapplikationer

Automation med precision

Enkel integration tack vare ett stort antal gränssnitt

Exakta sensorlösningar för automation

Sensorer spelar en viktig roll inom automationsteknik. Förutom kompakt design, intelligent databehandling och fältbussanslutning är hög prestanda ett allt vanligare krav när det gäller mätteknik. Här kommer sensorerna från Micro-Epsilon in. De kan användas i en mängd olika applikationer så som fabriksautomation, autonoma monteringslinjer och komplex processövervakning. Sensorerna ger mycket exakta mätresultat till huvudstyrenheten och imponerar med hög integrerbarhet, prestanda och precision.

logo

Varför Micro-Epsilon?

Våra sensorer erbjuder många fördelar för olika krav inom automationsområdet. Dessa inkluderar robusthet, noggrannhet och hastighet samt en hög signalstabilitet, ett stort temperaturområde och ett attraktivt pris i förhållande till prestanda..

 • Mer precision och innovation – Tillverkad i Tyskland
 • Intelligenta sensorer med hög precision
 • Hand i hand med våra kunder: kvalitet och expertis i problemlösning
 • Fördjupad teknisk och praktisk kunskap inom avancerad automation
 • Attraktivt pris i förhållande till prestanda vid serietillämpningar

Pålitlig vid serietillämpningar – sensorer för fabriksautomation

Processer och procedurer blir allt mer krävande inom modern fabriksautomation. Oavsett om det är decentralisering, strängare kvalitetskrav eller snabbare produktionscykler så krävs det sensorer som ger mer än bara en switchsignal. Vårt mångsidiga utbud av sensorteknologier uppnår kraven vid fabriksautomation och ger exakta mätresultat så att system och processer kan regleras tillförlitligt. Oavsett om sensorerna ska monteras i produktionslinjen eller på robotar kan de installeras nästan var som helst tack vare mängden olika gränssnitt vi erbjuder.

Special features
 • Kompakt, robust och lätt sensordesign
 • Enkel integration i maskiner tack vare moderna gränssnitt
 • Utmärkt pris i förhållande till prestanda vid industriella serieapplikationer
 • Mångsidigt utbud av tillbehör för optimal användning i industriella miljöer

Sensorer och system för processövervakning

Konkurrenskraften inom processautomation förbättras avsevärt genom ökad effektivitet. Det handlar bland annat om nätverksprocesser, minimering av slöseri och optimering av genomströmningshastigheter. Sensorer och mätsystem från Micro-Epsilon erbjuder exakt mätdatainsamling och integration i styrsystem samt kontrollerar och övervakar bandprocesser och kontinuerliga tillverkningsprocesser med högsta noggrannhet.

Special features
 • Sensorer och mätsystem från en enda leverantör
 • Val av den mest lämpade mätmetoden
 • Optimal integration tack vare olika gränssnitt

Tillverkningsövervakning med 3D-sensorer

Med sensorsystemen surfaceCONTROL, reflectCONTROL och scanCONTROL presenterar Micro-Epsilon en ny generation 3D-sensorer som baseras på en gemensam mjukvaruplattform. 3D-sensorerna används för högupplösta geometri- och ytmätningar och detekterar mätobjekt genom skanning eller genom en enda ögonblicksbild, vilket möjliggör snabb inspektion. Micro-Epsilons innovativa Valid3D-teknik gör det möjligt att helt avbilda och exakt utvärdera 3D-punktmolnet. 3D-sensorerna används för inspektion av form på komponenter, bestämning av position, närvaroinspektion och mätning av planhet. Tack vare hög prestanda kan sensorerna användas för inline-applikationer, på robotar och för offlineinspektion.

Specialfunktioner:
 • Inline användning på robotar och offlineinspektion
 • Färdigställ 3D-bilder på nästan nolltid
 • Stora mätfält samt ögonblicksbilder som är exakta ner till sista mikrometern
 • Enkel integration i alla allmänt använda 3D-bildbehandlingspaket
 • Högpresterande programvara för enkel parameterinställning

Sensorer för avancerad automation

Sensorer från Micro-Epsilon är ett avgörande bidrag till kvalitetsförbättring, kostnadsminskning och resursbesparing inom automationsteknik. Micro-Epsilon erbjuder en rad högpresterande produkter samt djupgående expertis för högeffektiva sektor- och applikationslösningar, i synnerhet för serieintegration i tillverkningsmiljöer.

Du kan hitta applikationsexempel från automationsteknik här

Flera gränssnitt för enkel integration