Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Övervakning av metallplåtars rörelse under pressprocessen

Mätningen utförs med hjälp av optoNCDT 1420. Flera givare placeras runt metallplåten, antingen i verktyget eller på sidan av verktyget. Givarna placeras så att laserstrålarna mäter på plåtens kanter som ligger mellan verktygets övre och undre del. Den lilla mätpunkten gör det möjligt att mäta i det extremt snäva mellanrumet, på mindre än en millimeter, mellan de två verktygsdelarna. De uppmätta värdena överförs till styrenheten analogt eller digitalt. Mätvärdena gör det möjligt att dra slutsatser om materialöverflödet och presskraften kan styras under pågående process, vilket minskar avfall, materialförbrukning, driftstopp och kostnader. Givarna är robusta och tål hög mekanisk belastning som vibrationer och stötar.