Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Böjning/jämnhet av aluminiumhöljen

Efter gjutning av Al-höljen och före fräsning av tätningsytorna så måste höljena positioneras och sorteras till OK/NOK. Denna operation sker i en tuff miljö (gjuterier). Mättekniken som användes tidigare (prober) utsätts för högt slitage och måste bytas ut med jämna mellanrum. För att minimera reservdelskostnaderna har kunderna beslutat att istället använda beröringsfria och slitagefria virvelströmsgivare. Särskild betydelse för mätprocessens framgång var det faktum att givarna tack vare 3-punktskalibrering kan tillhandahålla tillförlitliga mätvärden även på ytor med komplexa strukturer.