Detektion av defekter på ytan av plastfästen

Ytor spelar en viktig roll i plastkomponenters funktion och estetik. Därför är inspektion av de synliga ytorna centralt för hundraprocentig kvalitetskontroll. Deflektometer-baserade system från Micro-Epsilon inspekterar blanka ytor och upptäcker även de minsta avvikelserna. De funna defekterna utvärderas och visas i 3D.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80