Lasersensorer med långt mätområde

optoNCDT 1710/2310

Vissa mätuppgifter kräver stort mätområde eller långt mätavstånd fram till mätobjektet. För dessa uppgifter kan Micro-Epsilon erbjuda »Long Range« lasersensorer som kombinerar hög noggrannhet med stort mätavstånd.

Klapper_optoNCDT-1710-1000-LR_500x250

Lasersensorn optoNCDT 1710-1000 har ett mätområde på 1000 mm med ett startavstånd på 1000 mm. Detta betyder att objekt som är upp till 2 m bort kan mätas. Objekt med stort rörelseområde kan mätas tillförlitligt.


Tillämpningsområden för optoNCDT 1710-1000:

 • Svår miljö
 • Stora detaljer
 • Mätobjekt i vacuum
 • Höga objekttemperaturer
 • Säkert avstånd till mätobjektet
Detaljer
 • Mätområden (mm): 1000
 • Linjäritet max. +/- 1 mm
 • Upplösning max. 100 µm
 • Mätning från långt avstånd vid höga temperaturer eller risk för kollision
 • Ställbar mäthastighet upp till 2,5 kHz
 • Analog och digital utgång
 • Kompakt med integrerad kontroller
 • Realtids-kompensering av varierande ytor (RTSC)
 • Fritt programmerbara gränslägesswitchar
Klapper_optoNCDT-1710-2300-LR_500x250

Lasersensorerna optoNCDT 1710 och 2310 "long range" är konstruerade för tillämpningar där ett långt mätavstånd är nödvändigt men samtidigt med litet mätområde och hög upplösning för noggranna mätningar.

Detaljer
 • Mätområde optoNCDT 1710 (mm): 50
 • Mätområde optoNCDT 2310 (mm):
  10 | 20 | 40 | 50
 • Linjäritet max. 3 µm
 • Upplösning max. 0,5 µm
 • Långt mätavstånd med litet mätområde
 • Hög mäthastighet och upplösning på långt avstånd
 • Kompensering för varierande mätytor
 • För applikationer med höga objekttemperaturer eller rörliga föremål

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80