Lasersensorer med långt mätområde

Långavståndsgivare | Stort offsetavstånd | Litet mätområde
optoNCDT 1710/1750/2310
Långavståndsgivare
Stort offsetavstånd
Litet mätområde

Vissa mätuppgifter kräver stort mätområde eller långt mätavstånd fram till mätobjektet. För dessa uppgifter kan Micro-Epsilon erbjuda »Long Range« lasersensorer som kombinerar hög noggrannhet med stort mätavstånd.

Klapper_optoNCDT-1750-LR_500x250

Lasersensorn optoNCDT 1750 erbjuder mätområden på 500 mm och 750 mm och möjliggör maximal mätnoggrannhet och dynamik tack vare innovativa utvärderingsalgoritmer. Sensorn fastställer och styr reflektansen under exponering av mätobjektet vilket möjliggör ytkompensation i realtid. Detta möjliggör tillförlitliga mätningar på skiftande ytor.

Sensorns universella inställnings- och utvärderingsalternativ uppfyller alla krav för användning i högdynamiska, industriella applikationer.

Detaljer
 • Mätområden (mm): 500 | 750
 • Linearitet max. 350 µm
 • Justerbar mätfrekvens upp till 7.5 kHz
 • Analoga och digitala utgångar
 • Kompakt design med integrerad elektronik
 • Anpassning till skiftande ytor i realtid (RTSC)
 • Fördefinierade och individuella förinställningar via webgränssnitt
Perspektive_3_Laserlinie

Long-Range lasersensorn optoNCDT 1760-1000 med ett mätområde på 1 000 mm är konstruerad för tillämpningar där ett stort mätavstånd krävs. Sensorn har en ytkompensation i realtid med vilken mätobjektets reflektion bestäms under den pågående exponeringen och denna regleras i realtid. Därmed kan mätningar på skiftande ytor
utföras på ett tillförlitligt sätt.

Detaljer
 • Mätområde (mm): 1000
 • Reproducerbarhet på 100 µm
 • Inställbar mätfrekvens upp till 7,5 kHz
 • Analoga och digitala utgångar
 • Kompakt konstruktion med integrerad elektronik
 • Enkelt handhavande via webbgränssnitt
 • Fördefinierade och individuella förinställningar i webbgränssnittet
Klapper_optoNCDT-1710-2300-LR_500x250

Lasersensorerna optoNCDT 1710 och 2310 "long range" är konstruerade för tillämpningar där ett långt mätavstånd är nödvändigt men samtidigt med litet mätområde och hög upplösning för noggranna mätningar.

Detaljer
 • Mätområde optoNCDT 1710 (mm): 50
 • Mätområde optoNCDT 2310 (mm):
  10 | 20 | 40 | 50
 • Linjäritet max. 3 µm
 • Upplösning max. 0,5 µm
 • Långt mätavstånd med litet mätområde
 • Hög mäthastighet och upplösning på långt avstånd
 • Kompensering för varierande mätytor
 • För applikationer med höga objekttemperaturer eller rörliga föremål

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80