Temperaturmätning vid induktionshärdning

Spänningar i metallen kan uppstå vid induktionshärdning. Detta kan motverkas genom återuppvärmning till en bestämd temperatur som är lägre än härdningstemperaturen. Micro-Epsilons pyrometrar, med en bestämd våglängd, mäter temperaturen på ett säkert avstånd.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80