Den nya generationens inline 3D-mätning med hög precision

Den högprecisa 3D-Snapshot-Sensor surfaceCONTROL 3D 3500 används för automatiserad optisk inspektion av geometri, form och ytor på diffust reflekterande ytor. surfaceCONTROL 3D 3500 utmärker sig genom sin kompakta konstruktion, sin höga mätnoggrannhet och sin snabba databehandling. Med en z-repetitionsprecision på ner till 0,4 µm skapar sensorn nya standarder inom Inline-3D-mätteknik med extremt hög noggrannhet. Därmed registreras på ett tillförlitligt sätt minsta ojämnheter och höjdskillnader. Två modeller täcker upp olika mätfält.

Detaljer
 • Mikrometerexakta ögonblicksbilder och samtidigt stora mätfält
 • Snabb 3D-mätning från 0,2 s inspelningstid
 • Maximal precision vid ner till 0,4 μm
 • Digitala gränssnitt (integrerade): GigE Vision/GenICam
 • Smal och kompakt sensorkonstruktion
 • Upp till 2,2 milj. 3D-punkter/sekund
 • Digitala gränssnitt (via 2D/3D Gateway): PROFINET/EtherCAT/EtherNet/IP*
 • Digitala in-/utgångar: 4 konfigurerbara digitala I/O:er (för extern trigger, styrning av sensorn, utmatning av sensortillstånd)

* Utvärderingar från 3DInspect kan överföras till en PLC via dessa fältbussar. Sensorinställningar kan laddas av en styrenhet via 3DInspect med hjälp av parameterinställning.

Den nya generationen 3D-mätningar

Förutom den snabba datautmatningen via Gigabit Ethernet, erbjuder sensorn ett extra digitalt I/O -gränssnitt. 2D/3D Gateway II stöder EtherNet/IP-, PROFINET- och EtherCAT -anslutningar. Kraftfulla mjukvaruverktyg möjliggör exakta 3D -mätningar och ytinspektioner. GigE Vision-kompatibilitet möjliggör också enkel integration i tredjeparts bildbehandlingsprogram. Den omfattande SDK:n för integrering av kundprogramvara rundar av mjukvarupaketet.

Applikationsexempel:

 • 3D-geometriinspektion och formdetektering
 • Inspektion av elektroniska komponenter
 • Detektion av defekter
 • Igenkännig av text och detektion av de finaste strukturerna i 3D

Programvara 3DInspect för 3D-mätningar och inspektion

Programvaran 3DInspect är ett kraftfullt verktyg för inställning av sensorparametrar och industriella mätuppgifter. Denna programvara överför mätdata från sensorn via Ethernet och tillhandahåller data i tredimensionell form. Denna 3D-data bearbetas, utvärderas och bedöms vidare med mätprogram 3DInspect på datorn som vid behov loggas och överförs via Ethernet till en styrenhet. Om det behövs kan 3D-data sparas med programvaran. Dessutom är inställning och konfiguration av sensorn möjlig via programvaran. För anslutning till ett automatiseringsgränssnitt är det funktionella tillägget 3DInspect Automation möjlig vid användning av SC3510-sensorerna, som också omfattar dataloggning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80