Den nya generationen inline 3D-mätningar med hög precision

Nytt:

Hög precision surfaceCONTROL 3D 3500 är en 3D fringe light sensor som är idealisk för automatiserad inline geometri, form och ytinspektion på diffusa reflekterande ytor. surfaceCONTROL 3D 3500 sticker ut genom sin kompakta design och höga mätnoggrannhet i kombination med hög databehandlingshastighet. Två modeller täcker olika mätfält.

Detaljer
 • Kompletta 3D-bilder på 0,2 sek
 • Ögonblicksbild med stort mätområde och micrometernoggrannhet
 • Högsta möjliga precision upp till < 0.4 μm
 • Upp till 2,2 miljonker punkter/sekund
 • Digitala gränssnitt (integrerade): GigE Vision / GenICam
 • Digitala gränssnitt (via 2D/3D Gateway): PROFINET / EtherCAT / EtherNet/IP *
 • Digitala in-/utgångar: 4 digital I7O för vilken parametrar kan ställas in (för extern trigger, sensorkontroll, utmatning av sensorinformation)

* Utvärderingar från 3DInspect kan överföras till en PLC via dessa fältbussar. Sensorinställningar kan laddas av en styrenhet via 3DInspect med hjälp av parameterinställning.

Den nya generationen 3D-mätningar

Förutom den snabba datautmatningen via Gigabit Ethernet, erbjuder sensorn ett extra digitalt I/O -gränssnitt. 2D/3D Gateway II stöder EtherNet/IP-, PROFINET- och EtherCAT -anslutningar. Kraftfulla mjukvaruverktyg möjliggör exakta 3D -mätningar och ytinspektioner. GigE Vision-kompatibilitet möjliggör också enkel integration i tredjeparts bildbehandlingsprogram. Den omfattande SDK:n för integrering av kundprogramvara rundar av mjukvarupaketet.

Applikationsexempel:

 • 3D-geometriinspektion och formdetektering
 • Inspektion av elektroniska komponenter
 • Detektion av defekter
 • Igenkännig av text och detektion av de finaste strukturerna i 3D

Programvara 3DInspect för 3D-mätningar och inspektion

Programvaran 3DInspect är ett kraftfullt verktyg för inställning av sensorparametrar och industriella mätuppgifter. Denna programvara överför mätdata från sensorn via Ethernet och tillhandahåller data i tredimensionell form. Denna 3D-data bearbetas, utvärderas och bedöms vidare med mätprogram 3DInspect på datorn som vid behov loggas och överförs via Ethernet till en styrenhet. Om det behövs kan 3D-data sparas med programvaran. Dessutom är inställning och konfiguration av sensorn möjlig via programvaran. För anslutning till ett automatiseringsgränssnitt är det funktionella tillägget 3DInspect Automation möjlig vid användning av SC3510-sensorerna, som också omfattar dataloggning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80