Tjocklek på plattor, plåt, folie, gummi, isolering, skivmaterial

Thickness measurement using displacement sensors is a wide application area. Basically there are distinctions between non-destructive/destructive, non-contact/with contact and one-side/two-sided thickness measurement. The Micro-Epsilon measuring techniques for thickness measurement are all emission-free whereby no emissions regulations of any kind have to be complied with.
Thickness measurements must be performed both with contacting as well as with non-contact sensors whereby non-contact measuring techniques show advantages with regard to accuracy and measuring speed.
There is also a distinction between one-sided and two-sided thickness measurement. Two-sided thickness measurements are carried out with at least one pair of sensors which are installed together on one axis. This pair of sensors measures the target synchronously. The difference between the measurement results (C-A-B) produces the thickness of the measuring object.
One-sided thickness measurements must only be performed with non-contact sensors. In doing so, the target is only measured with one sensor and either only a part of the target thickness (e.g. layer thickness) or the complete measuring object thickness is measured. Thickness measurements are mainly used in process control and quality assurance, e.g. for the control of extrusion systems or 100% checking of tube diameters.

Inner liner thickness measurement

Inner liners are used in every tyre to prevent the air from escaping. As the inner liner is a characteristic relevant to safety of every tyre, there are high requirements for compliance with the target ...

Detaljer

Tjocklek på garn

Konsekvent garntjocklek är en förutsättning i textilindustrin för att säkerställa produkter av hög kvalitet. De naturligt förekommande fluktuationerna i garntjocklek ...

Detaljer

Tjocklek på extruderad film

Tjockleken på extruderad film är en viktig aspekt när det gäller jämn kvalitet, men stora variationer kan förekomma under produktionen. Extrudersystemet från Micro-Epsilon ...

Detaljer

Oil film thickness

The oil film thickness for combustion engines describes the gap and thus the quantity of oil between piston and cylinder wall. Thus it is sometimes a determining factor for smooth operation and durability. ...

Detaljer

Windscreen thickness

Using a film between several glass panes, laminated safety glass prevents dangerous shards flying around in the case of breakage. The adhesive film is clamped during the production. In doing so, it is ...

Detaljer

Display glass / flat glass thickness

A special measuring system has been developed for the quality control of display glass. The glass pane is placed on a measuring table by a robot. A measuring arm with several confocal sensors traverses ...

Detaljer

Glass thickness

A special measuring system has been developed for the quality control of glass. The glass pane is placed on a measuring table by a robot. A measuring arm with several confocal sensors traverses the ...

Detaljer

Layer thickness measurement (non contacting)

Layer thickness measurement belongs to the group of one-sided, non-contact thickness measurement. Basically, only the layer thickness of electrical insulators can be measured for opaque objects. An eddy ...

Detaljer

Beröringsfri mätning av filmtjocklek

Vid filmproduktion garanterar tjockleksmätning i produktionslinjen konstant produktkvalitet. Micro-Epsilons KS5 kombinationssensor mäter tjockleken på filmer i en beröringsfri process och därmed slitagefri ...

Detaljer

Thickness measurement of dies

When optical data carriers are produced, the data are initially transferred to a master. Depending on the number of copies, different dies made of nickel are produced from the master by galvanisation. ...

Detaljer

Thickness and volume measurement of potato slices

When producing potato crisps, factors such as consistency, quality and taste depend to a significant degree on the thickness of the potato slices used. Depending on the process parameters and the condition ...

Detaljer

Beröringsfri tjockleksmätning av aluminiumband

För snabb upptäckt av felaktig tjocklek på aluminiumband används optoNCDT lasertrianguleringsgiavre som en modern alternativ lösning till isotopiska mätsystem. På mätplatsen ...

Detaljer

Flat film thickness

The thickness of manufactured films is frequently a decisive quality criteria in production. Specially developed thickness measurement systems are used as early as possible in the production for the check ...

Detaljer

Thickness monitoring in straightening factories

Optical laser displacement sensors are employed in front of the inlet for panels on straightening machines to prevent damage to the machine. The sensors enable the detection of double sheets and an accurate ...

Detaljer

Thickness measurement of mineral cotton

Mineral cotton is often used for heating insulation of buildings.  However,  as  well  as  the  homogenous  material structure, thickness is also a critical factor in ensuring the right insulation ...

Detaljer

Beröringsfri mätning av klarlackskikt på PCB

För att skydda PCB från miljöpåverkan är de belagda med en tunn skyddande klarlack. Detta förhindrar funktionsfel som kan orsakas av luftfuktighet. Konfokala givare från Micro-Epsilon möjliggör beröringsfri tjockleksmätning som minskar risken för skador. IFS2405-givare med hög precision har ett mätområde på 1 mm och en mätfläckstorlek på bara 8 µm. Lacktjockleken som ska mätas är mellan 30 och 200 um. Byte av substrat bestående av kopparbanor, passiverade skikt och PCB-yta påverkar inte mätresultaten.

Detaljer

Sheet thickness

It is often the case for sheet machining that sheets must be transported individually in machines. Therefore, it is essential that only one sheet gets into the machine. If two sheets are on top of each ...

Detaljer

Measure Disc Thickness Variation (DTV) on brake discs

Measuring  the  deformation  of  brake  discs  under  load while braking is an ideal task for the optoNCDT 1700BL. Due to the short wavelength of the blue-violet laser used, the light emitted from ...

Detaljer

One-sided thickness measurement of container glass

In container glass production, wall thickness and roundness of the bottles are crucial quality features. This is why these parameters must be 100 % inspected. Any faulty containers are immediately ...

Detaljer

Aktiv kompensation för rörelser under mätprocessen

Hårda industrimiljöer ställer höga krav på optiska lägesgivare när exakta mätningar fortfarande måste kunna utföras, trots damm och höga bearbetningshastigheter. ...

Detaljer

Double-sheet detection before pressing

To prevent damage, laser-based optical displacement sensors are employed in front of the inlet for profiled sheets in presses to enable the detection of double sheets. The sensors are mounted opposite ...

Detaljer

Tjockleksmätning med hjälp av sensorer

Tjockleksmätning med hjälp av sensorer är ett stort område. I grund och botten finns det skillnader mellan icke-destruktiv/destruktiv, beröringsfri mätning/kontaktmätning och ensidig/tvåsidig tjockleksmätning. ...

Detaljer

Thickness measurement of rubber film

Precise thickness specifications are assigned for the manufacture of rubber film which is rolled using calender rollers. Random-sample manual measurements, as previously carried out, are no longer sufficient ...

Detaljer

Mätning av sprayad skikttjocklek

Ytskiktet på bilens instrumentbrädor och för airbagsbeklädnad sprayas i en uppvärmd form med ett robotstyrt munstycke. Av säkerhetsskäl krävs extremt låga ...

Detaljer

Thickness measurement of glass

The specification of the thickness of glass panes is an optimization process between a required mechanical strength and efficient use of materials. In the manufacturing process the glass thickness is measured ...

Detaljer

Measurement of flat washers

These days, flat washers are an auxiliary material used in almost every industry. In most cases, the washers consist of different alloys and are required in all sizes and thicknesses, which means the demands ...

Detaljer

Thickness measurement of battery separators

In the production of battery separators the in-line monitoring of the profile thickness is an important measurement task within the framework of quality assurance. A measurement system with high spatial ...

Detaljer

Thickness measurement system for partially transparent insulation panels

In the manufacturing of plastic panels, thickness profile measurements must be carried out due to the necessary quality assurance. For this purpose two laseroptical displacement sensors are mounted on ...

Detaljer

Tjockleken på aluminium

Vid tillverkning av aluminiumplåtar är det viktigt att hålla plåttjockleken konstant. Micro-Epsilon erbjuder geometriska mätsystem för bestämning av tjocklek och bredd för kall- och varmvalsverk. Avstånds- och profilsensorerna som används fungerar oberoende av material eller legering.

Detaljer

Tjocklekmätning av svarta gummimattor

Gummimattor för tätning måste uppvisa en specificerad tjocklek för hållbarhet och slitstyrka. Trots dålig reflektivitet mäter givaren optoNCDT 1750 avståndet ...

Detaljer

Diametermätning av rullar

optoNCDT ILR2250-100 lasersensorer från Micro-Epsilon mäter rullarna baserat med fasjämförelsemetoden. För denna mätuppgift monteras en sensor på ett avstånd ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80