Temperaturmätning på bromsar

Innan ett flygplan kan starta måste bromsarnas temperatur ligga under en viss gräns. För att bestämma temperaturen används beröringsfria temperaturgivare från Micro-Epsilon i landningsstället.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80