Övervakning av spjällöppning

För att reglera lufttillförseln öppnas och stängs spjällen automatiskt beroende på temperaturutvecklingen. Dragvajergivare övervakar spjällets läge.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80