Positionering av linssystem i litografimaskiner

Induktiva lägesivare (virvelström) mäter beröringsfritt linselementens position för att uppnå högsta möjliga bildnoggrannhet. Beroende på linssystem används lägesgivare från Micro-Epsilon för att detektera rörelse och position i upp till 6 frihetsgrader. EddyNCDT-givare som ger ett snabbt frekvenssvar övervakar också mycket dynamiska rörelser i linssystemet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80