Mätning av innerdiameter på rör

Systemet idiamCONTROL kontrollerar slitage i extruders genom mätning av innerdiametern. Ett mäthuvud skjuts in i hålet och integrerade kapacitiva givare genomför mätningen parvis. Mäthuvudets position längs längdaxeln mäts genom kontroll av kabellängden. På detta sätt fås information om diametern för varje position av mäthuvudet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80