Exakt justering av spalter i roterande krossar

Roterande krossar i stenbrott eller malmgruvor kan mala upp till 3500 ton material till önskad kornstorlek på en timme. I denna applikation genererar en excentrisk lagerbussning en roterande-oscillerande rörelse av krossaxeln och ändrar därigenom ständigt spalten mellan krosskäftarna och krosskonen. Vid slipning rör sig den inställda spalten kontinuerligt längs den inre omkretsen av krossrummet. Med en långdistanssensor i hydraulcylindern kan spalten justeras exakt genom att höja och sänka axeln.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80